Wykaz w krajowych inwentaryzacjach chemicznych

Specjalistyczne środki smarne firmy Klüber Lubrication można nabyć na całym świecie. Eksport środków smarnych do różnych krajów wymaga ich rejestracji w krajowych wykazach chemicznych.

Wykaz w krajowych inwentaryzacjach chemicznych

Substancje chemiczne w ich postaci własnej lub jako część preparatów mogą być wywożone tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone do krajowego importu poprzez wpisanie ich na listę inwentaryzacyjną danego kraju i nie podlegają ograniczeniom wwozowym, ilościowym lub aplikacyjnym.

Wszystkie produkty wytwarzane przez Klüber Lubrication przechodzą zatem ścisłą kontrolę i są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju. Rygorystyczne kontrole zapewniają, że wszystkie nasze produkty i ich części składowe są dozwolone. Rejestracja w krajowych wykazach magazynowych krajów importujących oraz kontrole surowców i audyty dostawców gwarantują stałą dostępność środków smarowych Klüber na całym świecie oraz ich nieograniczone stosowanie.

Znajomość międzynarodowego prawa chemicznego i odpowiednich wykazów magazynowych wszystkich krajów importujących jest gwarancją nieograniczonego międzynarodowego eksportu produktów firmy Klüber. Wszystkie wymienione produkty niezawodnie spełniają wymagane przepisy  oraz wymagania specyficzne dla danego kraju.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.