Lista substancji zakazanych

Substancje, które mają duży wpływ na ludzi i środowisko naturalne, są klasyfikowane przez REACH jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Klüber Lubrication, jako odpowiedzialny producent zaangażowany w zrównoważony rozwój, idzie o krok dalej i decyduje się na surowce, które spełniają najsurowsze wymagania Freudenberg Group.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to związki chemiczne o właściwościach, które zgodnie z rozporządzeniem REACH mogą mieć poważny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Substancje takie podlegają specjalnym wymaganiom dotyczącym zatwierdzania oraz informacji. Substancje dotychczas zidentyfikowane jako SVHC są rejestrowane przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) na jej liście SVHC zgodnie z artykułem 59(1) rozporządzenia REACH. Ponadto we wspólnotowym kroczącym planie działania (CoRAP) przechowuje się i aktualizuje wykaz substancji o pewnych niebezpiecznych właściwościach, które mają zostać ocenione w ciągu trzech lat.

Surowce wybrane według ścisłych kryteriów

Nasze zobowiązanie do oferowania przyjaznych dla środowiska specjalnych środków smarnych wykracza daleko poza to: W celu ochrony ludzi i środowiska naturalnego stosujemy wyłącznie surowce, które spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa określone przez Freudenberg Group.
Te kryteria bezpieczeństwa zabraniają stosowania znacznie większej ilości substancji, niż jest to przewidziane przepisami prawa.

Więcej informacji na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, dostarczonych przez ECHA można znaleźć tutaj.

Skontaktuj się z nami

. Chcecie dowiedzieć się Państwo więcej o substancjach zawartych w środkach smarnych? Nasi inżynierowie z chęcią udzielą Państwu szczegółowych informacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.