REACH - więcej bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska

Dzięki REACH europejskie prawo chemiczne wyznacza standardy w zakresie stosowania środków chemicznych, a tym samym również specjalnych środków smarnych. Dotyczy to dużej liczby przedsiębiorstw produkcyjnych.

REACH - więcej bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska

W Klüber Lubrication wspieramy te standardy i uczyniliśmy konsekwentną realizację REACH integralną częścią naszej codziennej pracy. Mając na uwadze naszą odpowiedzialność jako producenta, naszym celem jest nie tylko spełnianie, lecz także przekraczanie wymogów prawnych.

REACH (rozporządzenie UE 1907/2006) jest nowym, obowiązującym od 2007, europejskim rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów. Celem tego rozporządzenia jest zapewnienie optymalnej ochrony ludzi i środowiska. Z tego powodu tylko substancje, które spełniają te wymagania, mogą być produkowane, importowane lub używane w Europie. Ponadto producenci i importerzy są zobowiązani do gromadzenia danych dotyczących substancji, oceny potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia oraz informowania użytkowników o niezbędnych środkach bezpieczeństwa w postaci kompleksowej karty charakterystyki (SDS).

Rozporządzenie REACH nie jest nowe. Od połowy 2013 roku wszystkie substancje, których rocznie produkuje się ponad 100 ton, muszą spełniać wymogi REACH. Od czerwca 2018 roku wszystkie substancje, których rocznie produkuje się ponad tonę, są objęte rozporządzeniem. Klüber Lubrication przejmuje rolę dalszego użytkownika i dba o to, aby wszystkie stosowane surowce i tym samym sprzedawane specjalne środki smarne spełniały aktualne wymogi prawne.

REACH jest częścią naszych celów w zakresie zarządzania

Klüber Lubrication wspiera rozporządzenie REACH i stale realizuje jego postanowienia. Nasza filozofia korporacyjna oraz filozofia naszej spółki-matki Freudenberg zakłada odpowiedzialne działanie. Dlatego naszym celem jest przekraczanie tych wymagań wszędzie tam, gdzie jest to technicznie oraz ekonomicznie możliwe. Nasza organizacja Material Compliance Management pozostaje w ścisłym kontakcie z producentami i importerami naszych surowców, tak aby informacje o zmianach były zawsze łatwo dostępne w celu zapewnienia dostępności i niezmiennie wysokiej jakości naszych specjalnych środków smarowych.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań dotyczących poszczególnych produktów prosimy o kontakt z naszym specjalistą.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.