Sukces: Cel „-75% CO2 w roku 2025” osiągnięty już w 2022!

13 marca 2023Klüber Lubrication nie zwalnia na drodze do klimatycznej neutralności. W roku 2022 z nawiązką wypełniliśmy założone przez nas cele, ograniczając emisje wyrażone w ekwiwalencie CO2 o 76,1 procent w porównaniu do roku 2019. Czynniki sukcesu: środki czystości, zielona energia i wydajność energetyczna

– Dla naszego działu ekologicznego ten wynik jest ogromną satysfakcją i jeszcze większą motywacją do zdwojenia wysiłków. Główną nauką, którą wynieśliśmy, jest to, że możemy osiągnąć nawet najbardziej ambitne cele, jeżeli i firma, i wszyscy pracownicy konsekwentnie dążą do celu. Dla nas nie ulega wątpliwości, że na naszym obszarze oddziaływania zdołamy przyczynić się do osiągnięcia celu ONZ 1,5°C – mówi dyrektor globalny ds. zrównoważonego rozwoju Markus Hermann. – Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju chce pokazywać i przekazywać nadzieję: ograniczanie emisji CO2 ma sens!" 

Emisje z rozpuszczalników jako ekw. CO2* zostały ograniczone o 94%. Po wielkim sukcesie, jakim było ograniczenie emisji CO2 pochodzących z energii w latach 2020 i 2021, nastąpiła pewna stagnacja. Jest więc wielce istotnym wrócić do pracy nad tymi emisjami i, realizując nowe pomysły i projekty pilotażowe, osiągnąć przełom, zwłaszcza w Zakresie 1 (gaz, diesel). Wielkość tych emisji oblicza się zgodnie z Zakresem 1 i 2 Protokołu GHG i uwzględnia wszystkie emisje tzw. bezpośrednie, czyli generowane przez podmiot, oraz emisje generowane pośrednio w wyniku zakupu energii, np. elektrycznej, przez ogół działów produkcyjnych i sprzedażowych podmiotu. 

Odtwórz

– Następnym etapem jest dla nas ograniczenie naszych emisji wyrażonych w ekwiwalencie CO2 o 90%, co chcemy osiągnąć do roku 2030. Oby znów udało nam się to wcześniej – dodaje Markus Hermann.​ – Przy całym entuzjazmie płynącym z naszego osiągnięcia, musimy przyznać, że stojące przed nami zadanie jest wyjątkowo wymagające. Poza redukcją emisji w naszych działach sprzedaży i produkcji (Zakres 1+2) współpracujemy też z dostawcami i klientami, aby wyhamować emisje pośrednie na całej rozciągłości łańcucha wartości – od źródła nośnika energii do utylizacji, czy też optymalnie recyklingu (Zakres 3). I w tym wypadku Klüber Lubrication opracowało strategię zasadzającą się na wyjątkowych założeniach. – Zadanie jest arcytrudne – podkreśla Hermann. Zachowuje przy tym optymizm. – Nie koncentrujemy się na przeszkodach, ale szukamy najpierw szans i rozwiązań. To składnik naszego DNA. Bierzmy się zatem do wykonania zadania! 

Z naszych postępów i wielu innych inicjatyw sporządzamy co roku Raport działu Zrównoważonego rozwoju, który wydajemy w maju. 

* ekw. CO2 oznacza, że uwzględniane są wszystkie emisje mające wpływ na klimat, nie tylko CO2.​ 

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.