Zostaliśmy wyróżnieni złotym medalem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Nasza firma wśród najlepszych według wiodącej agencji ratingowej

Firma Klüber Lubrication została wyróżniona złotym medalem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis, wiodącą firmę ratingową, i tym samym znalazła się wśród sześciu najlepszych procent z ponad 90 000 ocenianych na całym świecie przedsiębiorstw. Specjalista w dziedzinie specjalistycznych środków smarnych uzyskał wynik znacznie powyżej średniej w szczególnie ważnych obszarach "środowisko" oraz "praca i prawa człowieka". Klüber Lubrication uzyskał również doskonałe oceny w obszarach "etyka" i "zrównoważone zaopatrzenie".


EcoVadis to niezależna platforma ratingowa, która dokonuje całościowych ocen społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Obejmują one powyższe kategorie. "Po otrzymaniu srebra w latach 2019 i 2021, teraz przyznano nam złoto - to ważne zewnętrzne uznanie dla naszych wysiłków" - wyjaśnia Markus Hermann, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Klüber Lubrication. "Ocena ta jest również istotna dla naszych klientów, ponieważ coraz częściej przywiązują oni wagę do takiej oceny swoich dostawców".

Minimalizacja śladu węglowego i zwiększenie pozytywnego wpływu

Nagroda odzwierciedla zaangażowanie firmy w ochronę klimatu i wysokie standardy, jakie Klüber Lubrication wyznacza sobie w zakresie własnego śladu ekologicznego. Firma Klüber Lubrication zobowiązała się na przykład, że do 2022 r. jej zakłady produkcyjne i handlowe staną się neutralne dla klimatu, co obejmuje zarówno emisję CO2 związaną z energią, jak i emisję innych gazów cieplarnianych. Specjalista w dziedzinie środków smarnych osiąga ten cel poprzez zmniejszenie emisji ekwiwalentu CO2 na całym świecie, poprawę efektywności energetycznej, korzystanie z ekologicznej energii elektrycznej i przejście na bardziej przyjazne dla klimatu rozpuszczalniki. Udało się zmniejszyć emisje o 49 procent, do około 25 000 ton. Roczne emisje resztkowe są obecnie kompensowane przez projekty wysokiej jakości. "Jeśli spojrzeć na emisję CO2 w całym łańcuchu wartości, to często stanowi ona wielokrotność pierwotnej emisji" - wyjaśnia Markus Hermann. "Dlatego firma Klüber Lubrication skupia się również na tym aspekcie - i dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku".

Oprócz śladu ekologicznego firmy, znacznie większy wkład w ochronę klimatu można osiągnąć poprzez "ślad dłoni", czyli poprzez pomoc Klüber Lubrication użytkownikom w uzyskaniu bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej zrównoważonej produkcji. Jako producent specjalistycznych środków smarnych dostosowanych do potrzeb Klüber Lubrication ma tu bardzo dobrą pozycję, ponieważ ten często niedoceniany element może wnieść ogromny wkład w większą efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój. W 2021 r. klienci Klüber Lubrication mogli zaoszczędzić około 396 GWh energii elektrycznej - lub 52 000 ton CO2 - dzięki projektom KlüberEnergy i związanemu z nimi wzrostowi wydajności.

Ale również w innych ocenianych obszarach Klüber Lubrication czyni znaczne postępy. Na przykład w obszarze "różnorodność i integracja" cel zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do co najmniej 25% do 2025 roku został osiągnięty już w 2021 roku. Wszyscy dostawcy firmy Klüber Lubrication zobowiązali się również do promowania celów zrównoważonego rozwoju ONZ, co znajduje odzwierciedlenie w obszarze "zrównoważonych zamówień". Kilka zakładów w Niemczech, Chinach i Brazylii przeszło audyty etyczne i zrównoważonego rozwoju zgodnie z normą Sedex, uzyskując certyfikat. Przegląd działań Klüber Lubrication na rzecz zrównoważonego rozwoju zostanie przedstawiony w raporcie o zrównoważonym rozwoju, z którym można zapoznać się, klikając w ten link.

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.