W roku 2023 Klüber Lubrication ponownie zdobywa złoty medal w sektorze zrównoważonego rozwoju

Producent środków smarnych wśród 4% najlepszych firm (100 tyś. zgłoszonych do oceny) w czołowym rankingu CSR.

Klüber Lubrication powtarza sukces z roku 2022, otrzymując Złoty medal EcoVadis, jednej z najbardziej uznanych instytucji ratingowych CSR. Tym samym producent środków smarnych znalazł się w grupie obejmującej 4% najlepszych spośród wszystkich 100 tyś. ocenianych firm z całego świata. Warto podkreślić, że wyniki naszej firmy w tak ważnych kategoriach, jak „Środowisko” oraz „Prawa pracownicze i prawa człowieka”, plasują producenta specjalistycznych środków smarnych wysoko powyżej średniej. Również świetną ocenę otrzymał Klüber za komponent „Etyka w zakresie zamówień”. Dodatkowo nasza firma uzyskała wysoki wynik „Zaawansowany” w niezwykle ważnej kategorii kontroli dwutlenku węgla. 

– W porównaniu do roku 2022 jesteśmy znacznie lepsi – z zadowoleniem stwierdza Markus Hermann, kierownik zrównoważonego rozwoju w KLM. – Z wynikiem 72 punktów poprawiliśmy zeszłoroczne osiągnięcie o cztery punkty.  Takie zewnętrzne uznanie naszej pracy jest dla nas bardzo cenne. Ma też ono wielkie znaczenie dla naszych klientów, którzy coraz częściej oczekują, że dostawcy będą mogli pochwalić się tego typu osiągnięciami”. EcoVadis jest niezależną platformą przeprowadzającą przekrojowe oceny w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Procedura obejmuje ocenę według kategorii wspomnianych powyżej. 

Optymalizacja w 2022 r.

Otrzymane wyróżnienie odzwierciedla zaangażowanie naszej firmy w ochronę klimatu, a także wysokie standardy w odniesieniu do jej śladu węglowego. W związku z tym w latach 2019-2022 Klüber w swoich placówkach na całym świecie zdołał ograniczyć o 76% emisje wyrażane w ekwiwalencie CO2. Oznacza to, że ambitne założenie ograniczenia emisji o 75% do roku 2025 w ramach Zakresów 1 i 2 firma wykonała wcześniej. Co więcej, pozostałe emisje firmy uznano liczbowo za mające neutralny wpływ na klimat w wyniku nabycia certyfikatów kompensacji emisji celem finansowania inwestycji w farmy wiatrowe lub w ochronę lasów deszczowych w krajach globalnego południa. 

Poza działaniami naszej firmy dotyczącymi jej środowiskowego śladu węglowego, jeszcze większy wkład w ochronę klimatu można uzyskać poprzez promocję ekologicznych zachowań, czyli handprint, co Klüber Lubrication realizuje, wspierając bezpieczniejszą, wydajniejszą i bardziej zrównoważoną produkcję u swoich kontrahentów.

Będąc ekspertem w sektorze środków smarnych, zawsze wspieraliśmy działania naszych odbiorców w kierunku realizacji ich celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki projektom KlüberEnergy i uzyskanej przez nie optymalizacji zastosowania środków smarnych nasi klienci zaoszczędzili ok. 438 GWh energii, co przekłada się na 67 000 ton emisji CO2. Wartość ta przewyższa roczne zużycie energii Klüber jako przedsiębiorstwa – podkreśla Markus Hermann. 

Z całościowym omówieniem kwestii środowiskowych w Klüber Lubrication będzie można zapoznać się w Raporcie działu Zrównoważonego rozwoju, który wychodzi w maju 2023 r. 

Skontaktuj się z nami

Czekamy na wiadomość!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.