Zwycięska receptura!

Ręczne smarowanie często idzie w parze z niedokładnością, stratą czasu i jest przyczyną pomyłek. Szczególnie w przemyśle chemicznym, gdzie wiele punktów smarowania jest trudno dostępnych lub znajduje się w niebezpiecznych lub odległych miejscach, co stwarza potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa. Poniższy artykuł przybliża zautomatyzowane smarowanie oraz jego liczne zalety w przemyśle chemicznym.

Automatyzacja smarowania w przemyśle chemicznym

Produkcja większości towarów w dzisiejszych czasach wymaga użycia różnych substancji chemicznych. Jest to dowodem ogromnej skali i wieloaspektowości branży chemicznej. Z drugiej strony, kompleksowe zakłady produkcyjne mierzą się z wielkimi wyzwaniami, od dostępności i niezawodności urządzeń, poprzez wydajność energetyczną i zrównoważony rozwój, aż po bezpieczeństwo załogi.

Wciąż często niedoceniany jest wpływ, jaki może wywierać na każdy z tych czynników odpowiednie smarowanie. Indywidualnie dostosowane smarowanie zapewnia płynny, energooszczędny przebieg produkcji i zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Sekret optymalnego smarowania polega na zastosowaniu odpowiedniej ilości właściwego środka smarnego we właściwym miejscu.

Niełatwo to osiągnąć w drodze ręcznie przeprowadzanego smarowania w zakładzie chemicznym, gdzie niejednokrotnie utrzymywanych jest kilka tysięcy punktów smarowania. Ponadto nierzadko w jednym zakładzie produkcji chemicznej stosuje się ponad 100 różnych środków smarnych, a wiele punktów smarowania znajduje się w miejscach niebezpiecznych, odległych lub trudno dostępnych. W pewnym momencie rutynowego smarowania musi dojść do popełnienia przez człowieka błędu.

Dlatego w poniższym artykule przybliżymy Państwu zautomatyzowane smarowanie oraz jego liczne zalety w przemyśle chemicznym.

Zautomatyzowane smarowanie to liczne korzyści

Ponieważ smarowanie ręczne jest procesem ryzykownym, pracochłonnym, czasochłonnym i mało precyzyjnym, oczywistym rozwiązaniem jest smarowanie zautomatyzowane. Aby jednak automatyczne smarownice przynosiły realne korzyści dla zespołu utrzymania ruchu, konieczne jest ich specjalne dostosowane do parametrów danego zastosowania, jak również dostarczenie odpowiedniego środka smarnego. Prawidłowo przeprowadzane zautomatyzowane smarowanie jest nie tylko gwarancją bezpieczniejszego środowiska dla pracowników i bezpieczniejszej pracy zakładu chemicznego, lecz również eliminuje konieczność przestoju na czas konserwacji.

Po pierwsze zdrowie i bezpieczeństwo

Smarowanie w sektorze chemicznym nie zawsze jest prostym i oczywistym zadaniem. Zakłady produkcji chemicznej mogą kryć wiele stref o podwyższonym zagrożeniu, a punkty smarowania są często niedostępne w czasie produkcji. Dokładne smarowanie jest przy tym sprawą najwyższej wagi, ponieważ wadliwe działanie lub defekt mechaniczny w najgorszym przypadku potencjalnie prowadzi do poważnych, nawet śmiertelnych, wypadków, jak w przypadku wybuchów wskutek nieprawidłowo nasmarowanych zaworów lub siłowników.

Obszary, w których powietrze jest zanieczyszczone cząsteczkami (pył), obszary, w których istnieje ryzyko wybuchu, jak również obszary, w których mogą występować toksyczne lub agresywne opary, stanowią stałe zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia personelu utrzymania ruchu. Często obowiązkowe jest noszenie dodatkowej odzieży i wyposażenia ochronnego. Zastosowanie automatycznych smarownic ma tę zaletę, że znacznie ogranicza konieczność osobistej obsługi urządzeń i poruszania się w miejscach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. To z kolei przekłada się na mniejsze ryzyko urazów i mniejszą ekspozycję na potencjalnie toksyczne substancje.

Automatyzacja smarowania zmniejsza również konieczność noszenia kombinezonów ochronnych i masek oddechowych w miejscach zagrożonych kontaktem z substancjami niebezpiecznymi, a także konieczność pracy na wysokości z użyciem podestów i szelek asekuracyjnych.

Aprobaty

W strefach zagrożonych wybuchem należy zastosować w pełni szczelną, zaprojektowaną specjalnie do tych zadań, smarownicę automatyczną, np. Klübermatic Flex, posiadającą szereg stosownych dla sektora chemicznego dopuszczeń, w tym CE, stopień ochrony IP 68, normy FM, ATEX i IECEx.

Ponieważ stosowanie konwencjonalnych środków smarnych w sąsiedztwie środowiska kriogenicznego może nieść poważne konsekwencje, takie jak pożar lub nawet wybuch, automatyczną smarownicę można zasilać specjalnym smarem, który został specjalnie zaprojektowany do smarowania elementów mechanicznych, takich jak łożyska lub zawory przeznaczone do pracy w otoczeniu tlenowym i innych ekstremalnych warunkach. Smary te posiadają aprobatę BAM.

Wysoka niezawodność operacji

Niezawodność i dobre praktyki obsługi technicznej są niezbędne dla sprawnego prowadzenia ruchu w przemyśle chemicznym. Awaria mechaniczna może spowodować poważne przestoje w produkcji i znaczną utratę przychodów.

Precyzyjne smarowanie bez zwłoki

Chociaż brak środka smarnego powoduje przedwczesne zużycie części, to znów jego nadmiar może generować przegrzanie i drgania. Personel utrzymania ruchu musi być świadomy skutków, jakie w skrajnie wrażliwych środowiskach może mieć niewłaściwe lub nadmierne stosowanie środków smarnych.

Przestawienie instalacji na zautomatyzowane smarowanie pomaga wyeliminować awarie związane z nadmiernym lub niedostatecznym smarowaniem oraz z mieszaniem niezgodnych smarów. Ponadto zautomatyzowane smarowanie znacznie zwiększa niezawodność urządzeń, oferując optymalną częstotliwość uzupełniania środka smarnego i najlepszą metodykę smarowania. Dostarczanie niewielkiej ilości środka smarnego, lecz w regularnych i krótkich odstępach czasu gwarantuje najlepsze rezultaty unikania nadmiernego smarowania, przegrzania, wibracji, wnikania zanieczyszczeń i zużycia spowodowanego brakiem środka smarnego.

Efektywność energetyczna i zrównoważony rozwój

Nadmierne smarowanie zwykle powoduje naprężenia, przegrzanie i szybką degradację środka smarnego, jak również jest wrogiem niezawodności. Wpływa ono również bezpośrednio na środowisko naturalne oraz na efektywność energetyczną.

Z ekologicznego punktu widzenia, nadmiar środka smarnego oznacza, że trafia on do otoczenia, a jego usuwanie wymaga użycia ogromnej ilości wody, szmat, odtłuszczaczy lub toksycznych rozpuszczalników. Do zastosowań wrażliwych zaleca się biodegradowalne środki smarne z serii Klüberbio, oferowane w połączeniu z zestawami Klübermatic przeznaczonymi do punktów smarowania stanowiących zagrożenie dla środowiska.

W odniesieniu do efektywności energetycznej, to zarówno brak środka smarnego, jak i jego nadmiar powodują zwiększenie tarcia i oporu wewnętrznego elementów mechanicznych. Prowadzi to do wzrostu temperatury roboczej i negatywnie wpływa na wydajność urządzeń. Dzięki połączeniu automatycznej smarownicy Klübermatic z ultrajednorodnym smarem, np. z serii Klüberquiet BQ, możliwe jest osiągnięcie optymalnego poziomu wydajności urządzeń obrotowych.

Kolejnym pozytywnym skutkiem towarzyszącym zautomatyzowanego smarowania jest redukcja zużycia zarówno paliw kopalnych w konwencjonalnych pojazdach używanych przez ekipy obsługi technicznej do pokonywania pokaźnych dystansów w zakładach chemicznych, jak i energii do doładowywania pojazdów elektrycznych.

Podsumowanie

Niezależnie od wymagań poszczególnych obszarów i środowisk, linia automatycznych smarownic firmy Klüber Lubrication pokrywa zapotrzebowanie wielorakich zastosowań w przemyśle chemicznym. Dzięki różnym technologiom i różnym formatom dostępna jest wielość rozwiązań montażowych, dostosowanych do konkretnych wymagań.

Wynikiem połączenia jednostek smarujących Klübermatic z precyzyjnie dobranymi specjalistycznymi środkami smarowymi jest maksymalna niezawodność elementów mechanicznych oraz skonsolidowanie zapasu środków smarnych. Inwestycja, która się opłaci!

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

  • Kontakt PL

    Piotr Cichoń

    Koordynator Sprzedaży | Inżynier ds. Technicznych

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.