"Zmieniamy zasady gry"

Do zużycia energii i zmniejszania emisji CO2 powinni podchodzić poważnie nie tylko zwykli ludzie i politycy, lecz również firmy na całym świecie. Nasi eksperci do spraw energetyki, Alexander Leis i Iraja B. Ribeiro, opowiedzieli nam o aktualnych trendach rynkowych, sprawdzonych metodach zwiększania wydajności energetycznej i roli odpowiedniego smarowania na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Redukcja CO2 to kluczowy temat, który dotyczy ludzi, rządów i przedsiębiorstw na całym świecie. Jakie metody mogą pomóc zapewnić zrównoważony rozwój?

A. Leis.: Bardzo ważne jest zrozumienie, że CO2 jest bezpośrednio powiązany z energetyką. Głównym źródłem emisji dwutlenku węgla jest zużycie energii.

Istnieją trzy metody umożliwiające wprowadzenie zrównoważonego rozwoju. Najlepszą z nich jest zmniejszenie zużycia energii. Drugą jest wykorzystywanie większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Trzecią metodą jest zwiększenie wydajności energetycznej, co oznacza zachowanie obecnego poziomu zużycia energii, ale przy lepszym jej wykorzystaniu. Można na to również popatrzeć odwrotnie, czyli utrzymać ten sam poziom produkcji czy tworzenia dobrobytu przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii.

I. Ribeiro: Wydajność energetyczna jest bardzo ważna, ponieważ liczba ludności na świecie rośnie, podobnie jak zapotrzebowanie na energię. Wzrostowi zużycia energii towarzyszą większe emisje. Jednym z dzisiejszych celów jest generowanie mniejszych emisji przy utrzymaniu stałego zużycia energii. Ale ponieważ energia jest droga, mniejsze wykorzystanie energii również jest istotnym celem. Najlepsze, co możemy zrobić, zajmując się tymi kwestiami, to zwiększyć wydajność energetyczną. Prawdę mówiąc, nie kojarzę żadnego programu zrównoważonego rozwoju, który nie uwzględnia działań związanych z wydajnością energetyczną. Gdy mówimy o bardziej zrównoważonej przyszłości, pierwszym etapem powinna być zwiększona wydajność użytkowania energii.

W szczególności w Europie niemal połowę energii wykorzystuje przemysł. Czy obowiązują jakiekolwiek przepisy dotyczące wdrażania wydajności energetycznej?

I. Ribeiro: W Europie liczne firmy mają certyfikację ISO 50001. Jest to norma dla systemów zarządzania energią. Wymaga ona od firm nieustannego zwiększania wydajności energetycznej. Ta kwestia jest również ważna dla państw spoza Europy – odwiedzane przeze mnie firmy we wszystkich miejscach na świecie mają KPI ukierunkowane na oszczędzanie energii.

W jaki sposób branże mogą osiągnąć lepszą wydajność energetyczną w swoich procesach?

A. Leis: Branże mogą podejmować przeróżne działania, jak na przykład modernizacja systemów grzewczych czy też wykorzystywanie lepszych układów sprężonego powietrza. Istnieje jednak jedna konkretna kwestia, która bezpośrednio wpływa na wszystkie branże: środki smarne. Każda branża wykorzystuje środki smarne, każda branża korzysta z maszyn, które zużywają energię. Ponieważ środki smarne używane są we wszystkich branżach przemysłu na całym świecie, dają one duże możliwości. To oznacza ogromny potencjał.

Jak środki smarne wpływają na wydajność energetyczną?

I. Ribeiro: Klüber Lubrication to globalny ekspert w zakresie specjalistycznych środków smarnych o wyjątkowych właściwościach. Takie wysokowydajne produkty cechują się niższym współczynnikiem tarcia, co jest bardzo ważne, gdy stawką jest optymalizacja zużycia energii. Tym, co jeszcze bardziej wyróżnia nas na rynku, jest fakt, że nasi specjaliści techniczni wykonują pomiary i udowadniają wzrosty wydajności, czyli oszczędności dla klienta. Posiadanie konkretnych dowodów jest bardzo ważne, aby móc potwierdzić wiarygodność i osiągnąć poprawę. Żyjemy w środowisku biznesowym, a dla biznesu wysiłek włożony w zrównoważony rozwój staje się atrakcyjny, jeśli można go zmierzyć i prowadzi on do korzyści finansowych. Jako przykładu użyję naszego podmiotu zależnego w Brazylii, który opracował narzędzie do pomiaru wpływu na innych, które oblicza, ile energii i CO2 udało się oszczędzić dzięki wykorzystaniu naszych produktów, ale oblicza również oszczędności wtórne, takie jak mniejsze zapotrzebowanie transportowe lub wydłużone okresy konserwacyjne w związku ze zoptymalizowanym smarowaniem. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem tego narzędzia na rynek światowy. Szerzenie takiej wiedzy i edukowanie rynków postrzegam jako zadanie dla nas, specjalistów w dziedzinie środków smarnych.

Które branże przemysłu są aktualnie najbardziej zainteresowane optymalizacją wydajności energetycznej?

I. Ribeiro: Obecnie najbardziej zainteresowane są branże przemysłu ciężkiego ze względu na następujące kwestie: Przemysł ciężki jest największym odbiorcą energii, a także wykorzystuje największe urządzenia, które zużywają największe ilości oleju smarowego. W oleju drzemie największy potencjał wydajności energetycznej, który może z kolei pociągnąć za sobą oszczędności.

Drugim czynnikiem jest reputacja tych branż. Branże przemysłu ciężkiego postrzegane są niestety jako źródło największego zanieczyszczenia naszej planety. Dlatego właśnie, aby poprawić swoją reputację, interesują się rozwiązaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Reputacja to niezwykle ważna kwestia także dla przemysłu spożywczego, ponieważ wiąże się bezpośrednio z klientem końcowym. Tematy takie jak zdrowie czy czysta, przyjazna środowisku produkcja, mogą bezpośrednio wpływać na reputację firm w sektorze produktów spożywczych i napojów.

Ale istnieje wiele innych zastosowań, które mają potencjał optymalizacji. Cieszymy się, że mamy możliwość je dogłębnie zbadać.

Zostawmy teraz konsumenta i skupmy się na Klüber Lubrication. Jak ważna jest dla tej firmy wydajność energetyczna i zrównoważony rozwój?

A. Leis: Kiedy w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju mówimy: „Mogę pomóc” i oczekujemy, że inni potraktują firmę poważnie, powinniśmy zacząć od poprawy własnego śladu środowiskowego. Chodzi tutaj o powagę i reputację. Uważam, że nie można mówić o wpływie na innych, nie odnosząc się do tej kwestii. Dlatego jeśli chodzi o nasz własny ślad środowiskowy, podjęliśmy wiele inicjatyw, z których jesteśmy dumni. Zamontowaliśmy instalacje fotowoltaiczne w naszych obiektach w Meksyku i Indiach, aby pozyskiwać własną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, a w kilku zakładach produkcyjnych podpisaliśmy umowy na niezawodne dostawy zielonej energii. Udoskonalamy gamę naszych produktów, aby ograniczyć liczbę wyrobów niebezpiecznych oraz zwiększyć wykorzystanie surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych, kierując się w stronę produktów coraz bardziej zrównoważonych. Ponadto oczywiście stale usprawniamy nasze procesy zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju Freudenberg Group. Dobrym źródłem dalszych informacji jest nasz raport w sprawie zrównoważonego rozwoju.

Jaka jest przyszłość wydajności energetycznej i w jaki sposób można uzyskać lepszą równowagę we wszystkich branżach?

A. Leis: Międzynarodowa Agencja Energetyczna publikuje coroczne sprawozdanie dotyczące perspektyw rynku, którego scenariusz przewiduje, że przez kilka kolejnych lat zapotrzebowanie na energię nadal będzie rosło. Oznacza to, że wydajność energetyczna stanie się w ciągu kilku następnych lat jeszcze ważniejsza.

I. Ribeiro: W przyszłości wydajność energetyczna będzie miała większe znaczenie dla dalszego rozwoju biznesu. Im więcej firm będzie brało udział w inicjatywach związanych z wydajnością energetyczną, tym większy wpływ kwestia ta będzie miała na nową generację biznesu.

W przeszłości, zanim wprowadziliśmy program KlüberEnergy, sprzedaż tysięcy litrów oleju do wielkich przekładni była dla nas, dostawcy specjalistycznych środków smarnych, niemalże niemożliwa, ponieważ wysokowydajne środki smarne są drogie w porównaniu z rozwiązaniami konkurencji. Przy naszej obecnej koncepcji wydajności energetycznej nie tylko oferujemy wyjątkowe produkty, ale także umożliwiamy naszym klientom bardziej zrównoważoną produkcję oraz oszczędności. Dla klientów korzyści są teraz większe niż koszty. Właśnie w ten sposób zmieniamy zasady gry.

A. Leis: Zrównoważony rozwój powinniśmy traktować bardzo poważnie. Wszystkie podjęte środki są ważne, nawet te małe i indywidualne, ale jako przedsiębiorstwo mamy wielką odpowiedzialność społeczną i ogromny potencjał wywarcia większego wpływu. Ponieważ mamy dostęp do wszystkich sektorów przemysłu, naszą misją musi być dostarczanie różnym branżom lepszych rozwiązań i wiedzy o nich. Dobre wieści są takie, że już teraz oferujemy wysokowydajne środki smarne o zdecydowanie lepszych właściwościach niż np. oleje mineralne, które są standardem w licznych gałęziach przemysłu. Naprawdę nie ma na co czekać – trzeba aktywnie sprzedawać lepsze środki smarne.

Alexander i Iraja

Alexander Leis (po lewo) i Iraja B. Ribeiro

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.