TRAXIT oddał do użytku nowy zakład produkcyjny w Huzhou w Chinach

Poprawa obsługi klienta i dostaw dla przemysłu ciągarskiego

Niemiecki producent specjalistycznych środków smarnych TRAXIT International, od 2020 r. należący do grupy Klüber Lubrication, rozpoczął działalność w nowym zakładzie w Huzhou w Chinach w zakresie produkcji środków smarnych do ciągnienia na sucho dla przemysłu ciągarskiego. W zakładzie o łącznej powierzchni 10 000 m² i analogicznej powierzchni użytkowej znajdują się pomieszczenia produkcyjne, laboratorium zapewnienia jakości, magazyny i pomieszczenia biurowe. W dłuższej perspektywie czasowej w zakładzie, którego maksymalna roczna zdolność produkcyjna wynosi do 5 500 ton, pracować będzie 35 do 40 pracowników. Zakład w Huzhou jest już drugim zakładem produkcyjnym TRAXIT w Chinach, obok istniejącej fabryki w Tianjin. Zakład spełnia najnowocześniejsze standardy w zakresie wydajności produkcyjnej oraz wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa pracy i produkcji przyjaznej środowisku. – Nowy zakład oznacza dla nas duży krok naprzód w Chinach – powiedział dyrektor generalny TRAXIT Sebastian Homborg. – Znacząco zwiększamy nasze zdolności produkcyjne, w szczególności w zakresie środków smarnych do suchego ciągnienia, na które obserwujemy stale rosnący popyt ze strony naszych klientów w Chinach, jak również w sąsiadujących z nimi krajach azjatyckich. Nowa fabryka jeszcze bardziej poprawi zaopatrzenie klientów krajowych i skróci czas dostawy. Laboratorium zapewnienia jakości to punkt wyjścia dla oferowania jeszcze bardziej zaawansowanych usług, ponieważ w razie rozbudowy może w dalszej perspektywie pracować również nad rozwojem zarówno nowych, jak i podstawowych produktów, wychodząc naprzeciw określonym potrzebom naszych klientów w regionie azjatyckim.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.