Sposób na poprawę wydajności energetycznej Państwa obiektu dzięki właściwemu środkowi smarnemu

Największym wrogiem wydajności jest tarcie, na którego pokonanie wydatkowane jest rocznie 100 mln teradżuli w skali świata(1). Można jednak znacznie zwiększyć wydajność dzięki olejom smarowym o udoskonalonej technologii: np. w większości nowoczesnych samochodów stosuje się oleje silnikowe o bardzo niskiej lepkości i o wiele wyższej wydajności, mocy i niezawodności niż w przeszłych modelach. Obserwowane wypieranie olejów mineralnych przez oleje syntetyczne sprzyja również korzystnemu zastosowaniu w przemyśle specjalistycznych środków smarnych i dokładnej kontroli, np. w przemyśle chemicznym, który jest największym konsumentem energii i paliw kopalnych.

Wyzwanie dla przemysłu chemicznego

Przemysł chemiczny, w tym petrochemiczny, jest jednym z głównych emitentów gazów cieplarnianych (GHG), odpowiadając za około 20 procent całkowitej ilości GHG na świecie(2). Dlatego też firma Klüber Lubrication opracowała wieloetapowy proces KlüberEnergy, będący wsparciem klienta tego sektora w zwiększeniu wydajności procesów i wykazaniu oszczędności energii operacyjnej. Etapy obejmują Doradztwo energetyczne, Pomiary energii, Analizy energetyczne i Raportowanie. Zgodnie z systemami zarządzania energią (np. ISO 50001), oszczędności można określić ilościowo według normy ISO 50015 i protokołu IPMVP*.

Sprężarki

Sprężarki powietrza, gazu i chłodnicze znajdują zastosowanie w wielu procesach chemicznych, nierzadko pracując w ciężkich warunkach. Zły dobór środka smarnego może mieć bezpośredni wpływ na niezawodność i wydajność sprężarki, a nawet spowodować fatalną w skutkach awarię. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku sprężarek gazu, ponieważ oleje sprężarkowe mogą reagować z gazami procesowymi lub oddziaływać na katalizatory za urządzeniem, powodując problemy w produkcji.

Stosowanie olejów mineralnych w sprężarkach przemysłowych jest przestarzałą technologią. Dobrze znanym faktem jest słaba lepkość oleju mineralnego w zależności od temperatury i niska odporność na utlenianie. Środki smarne na bazie oleju mineralnego ulegają szybkiej degradacji w sprężarkach nowych generacji i dużych mocy. Wysoka temperatura pracy powoduje drastyczny spadek lepkości i przedwczesne zużycie w wyniku tarcia metal-metal. Wraz z degradacją oleju mineralnego nasila się powstawanie laków i szlamów, wpływających na wydajność sprzętu.

Klüber Lubrication posiada pełną gamę olejów sprężarkowych Klüber Summit, niezależnie od użytej w sprężarce technologii. Klienci dopatrujący się niskiej efektywności zastosowań w sprężarkach mogą skorzystać z programów analizy stanu oleju KlüberMonitor i KlüberEnergy w celu rozwiązania problemów.

Jeśli w sprężarce śrubowej nagromadzi się lak lub szlam, można ją oczyścić za pomocą preparatu Klüber Summit Varnasolv, a następnie wymienić olej na olej do sprężarek Klüber Summit, zwiększając wydajność nawet o 5 procent.

Skrzynie przekładniowe

Przekładnie przemysłu chemicznego znajdują się w mieszadłach reaktorów, mieszalnikach, wytłaczarkach, przenośnikach, kruszarkach, wirówkach, wieżach chłodniczych, podnośnikach kubełkowych, suszarkach/chłodniach obrotowych i innych urządzeniach obrotowych. Za ich pomocą następuje przenoszenie mocy z silnika elektrycznego na ruchome urządzenia, a ich wydajność jest bezpośrednio uzależniona od smarowania.

Środki smarne na bazie poliglikoli (PAG), jak np. rodzina naszych produktów Klübersynth GH 6, oferują najlepszą wydajność energetyczną, najdłuższą żywotność i najwyższą ochronę przed zużyciem.  Pod względem wydajności środki smarne na bazie PAG przewyższają wszystkie inne syntetyczne oleje bazowe, szczególnie w zastosowaniach o dużym poślizgu, takich jak przekładnie ślimakowe i hipoidalne. Usprawnienie procesu polega na niższym współczynniku olejów PAG zmniejszającym tarcie w przekładniach, co skutkuje niższą temperaturą pracy i mniejszymi stratami mocy.

Utrzymanie czystości sprzętu gwarantuje wydajność

Osady węglowe, szlam i lak stanowią największe wyzwanie dla wydajności w branży chemicznej. Wiele zakładów chemicznych nadal używa olejów mineralnych w większości swoich zastosowań w ekstremalnych warunkach i przy dużych obciążeniach. W stanie krańcowej wydajności i żywotności, oleje mineralne najczęściej powodują nadbudowanie osadów laku i węgla w całym urządzeniu lub obiegu. Takie lepkie osady prowadzą do wyższego zużycia energii, zablokowania zaworów, przegrzania, zatkania przewodów i filtrów olejowych, a w rezultacie wydłużenia czasu przestojów spowodowanych konserwacją.

Klüber Summit Varnasolv to skoncentrowany płyn kondycjonujący, który działa jak detergent/dyspergator do rozpuszczania laku i osadów węglowych podczas pracy w różnych elementach wyposażenia, bez konieczności demontażu. Jest mieszalny z olejami mineralnymi, węglowodorami syntetycznymi, olejami estrowymi i poliglikolami. Produkt ten może również regenerować i przywracać wydajność olejowych układów wymiany ciepła, w których na wewnętrznych powierzchniach instalacji zgromadził się twardy osad, określany koksowaniem fluidalnym. Niewyeliminowanie koksowania fluidalnego może zmniejszyć współczynnik wymiany ciepła w układzie, zwiększyć zużycie energii i temperaturę spalin, a nawet zablokować instalację, powodując zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

W obliczu dylematów dotyczących śladu węglowego i ograniczonych zdolności produkcyjnych, wiele zakładów chemicznych może albo dodawać nowe linie produkcyjne i ponosić z tego tytułu koszty, albo poprawić wydajność procesów. Czasami zamiast zmniejszania zapotrzebowania na energię klienci decydują się na zwiększanie produkcji poprzez wykorzystanie naszych specjalistycznych środków smarnych celem zwiększenia wydajności energetycznej.

Niezależnie od Państwa aspiracji w zakresie wydajności energetycznej czy celów biznesowych, zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji technicznej. Połączenie naszych specjalistycznych środków smarnych z naszą wiedzy o ich zastosowaniu to niezawodny przepis na zwiększenie wydajności i niezawodności procesów.

Autor:

Jonathan Venditti, chemik

Dyrektor ds. rynku globalnego Przemysł chemiczny

Bibliografia:

  1. Global impact of friction on energy consumption, economy and environment, FME transactions, K. Holmberg, A. Erdemir, 2015.
  2. Global Efficiency Intelligence, Infographic: Chemical Industry’s Energy Use and Emissions , Ali HasanbeigiNovember 11, 2018 

* IPMVP: Międzynarodowy Protokół Pomiaru i Weryfikacji Efektywności

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.