Pomagamy klientom zwiększyć wydajność usług cyfrowych

Wysoka presja kosztowa, napięte harmonogramy, surowe przepisy i wymagania dotyczące dokumentacji sprawiają, że konserwacja i naprawa maszyn stają się wyzwaniem. Dzięki cyfrowym usługom kompleksowego zarządzania wydajnością (TPM), Klüber Lubrication pomaga klientom sprostać temu wyzwaniu. Najświeższym tego przykładem jest projekt realizowany wspólnie z firmą LEITNER, jednym z wiodących producentów systemów kolejek linowych na świecie. Klüber Lubrication i LEITNER - obaj innowacyjni, zorientowani na jakość pionierzy w swoich dziedzinach - od wielu lat cieszą się współpracą opartą na zaufaniu. Kiedy pojawiła się okazja do rozpoczęcia cyfrowego projektu monitorowania stanu oleju w przekładniach kolejki linowej Renon w Bolzano, firma od razu skorzystała z tej okazji. Celem było uzyskanie większej przejrzystości w zakresie monitorowania stanu oleju przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności kosztów i energii dla klienta.

Usprawnianie działania

Wyzwanie dotyczyło "specjalnych systemów transportu miejskiego, takich jak kolejka gondolowa 3S (trójkołowa kolejka gondolowa, dwie liny nośne i jedna lina pociągowa) z Bolzano do Soprabolzano, eksploatowana przez cały rok do 18 godzin dziennie i narażona na ekstremalne wahania temperatury i warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę, że czas pracy w ciągu jednego roku jest równoważny z czasem pracy obiektów dla sportów zimowych w ciągu pięciu lat, absolutnie konieczne jest unikanie awarii" - wyjaśnia Christian Scartezzini, dyrektor zarządzający Peoplemover Service (spółka zależna LEITNER AG) i osoba odpowiedzialna za projekt cyfrowy w LEITNER. Czasy konserwacji należy skrócić do kilku godzin, a z reguły możliwa jest tylko konserwacja nocna, co sprawia, że szczególnie w przypadku tych systemów ważnym tematem jest konserwacja zapobiegawcza. "Dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom pomagamy klientom zminimalizować przestoje, poprawić niezawodność i planować z wyprzedzeniem", mówi Dennis Klamer, Head of Digital Services w Klüber Lubrication, podsumowując zalety cyfrowej konserwacji prognostycznej. W procesie tym, czujniki są wykorzystywane do pomiaru i analizy stanu oleju. Bramki IoT przekazują te dane do centralnej oceny do bezpiecznej chmury, umożliwiając w razie potrzeby wymianę oleju. Nie ma potrzeby monitorowania lub uzupełniania oleju w określonych odstępach czasu.

Szybka i łatwa instalacja

We współpracy z klientem, Klüber Lubrication opracowuje indywidualne rozwiązanie, które będzie wykorzystywane do śledzenia konkretnych zastosowań. Zgodnie z wymaganiami klienta, Klüber Lubrication podejmie się montażu na miejscu lub zapewni zdalną pomoc. W przypadku LEITNER wsparcie mogło być zapewnione tylko zdalnie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. W celu ustalenia idealnej pozycji czujnika wymieniono się i przeanalizowano wspólnie schematy i plany instalacji. Zespół LEITNER, przy wsparciu Klüber Lubrication, opracował i wyprodukował adaptery czujników, elementy łączące między przekładniami a czujnikiem, potrzebne do pracy; następnie można było rozpocząć fazę testową.

 

"Dane z czujników zostały pomyślnie przeniesione i zapisane w naszym środowisku IoT. Eksperci z odpowiednich działów przeprowadzili następnie końcową kontrolę mierzonych wartości za pomocą EfficiencyManagera, naszego narzędzia do wizualizacji. Okazało się, że dane z czujników są skorelowane z dominującymi warunkami pracy. To wykazało nam, że zainstalowane rozwiązanie IoT działa." mówi Klamer, podsumowując wyniki. EfficiencyManager rejestruje zakończone działania i procesy konserwacyjne, dzięki czemu mogą być one śledzone przez wszystkich uczestniczących pracowników, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi dokumentacji i audytów.

Początkowe sukcesy są już widoczne

W ciągu kilku tygodni opracowano i uruchomiono zindywidualizowane rozwiązanie. 

"Wszystkie uzgodnione terminy zostały dotrzymane, co sprawia, że Klüber Lubrication jest z naszego punktu widzenia bardzo niezawodnym i profesjonalnym partnerem - mimo pandemii wszystko działało sprawnie. Już teraz możemy powiedzieć, że ścisła współpraca i tym samym połączenie know-how firm Klüber Lubrication i LEITNER pozwoli nam w przyszłości na bardziej ukierunkowane i efektywne prowadzenie prac konserwacyjnych. Operator zakładu może oczekiwać oszczędności kosztów i zwiększenia niezawodności zakładu, ale również poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju", mówi Scartezzini, wyraźnie zachwycony partnerstwem z Klüber Lubrication i początkowymi wynikami projektu.

Chcecie Państwo również zoptymalizować zarządzanie utrzymaniem ruchu za pomocą rozwiązań cyfrowych? Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego!

Miejskie systemy kolejek linowych działają prawie przez całą dobę. Efektywne zarządzanie środkami smarnymi jest zatem niezbędne dla zapewnienia sprawnego transportu pasażerów.

Zdjęcie: LEITNER

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.