Już dziś identyfikujemy problemy ze smarowaniem w przyszłości

Otwarcie naszego nowego laboratorium jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy jakości analiz zużytego oleju i smaru u naszych klientów.

John K. jest kierownikiem utrzymania ruchu na farmie wiatrowej, gdzie turbiny wiatrowe pracują przez całą dobę. Jest on odpowiedzialny za minimalizowanie zużycia elementów instalacji tak, aby zapobiec nieplanowanym przestojom. Jego celem jest optymalizacja produkcji energii oraz minimalizacja działań i kosztów związanych z konserwacją. Planowanie z wyprzedzeniem oznacza dla niego wykrywanie potencjalnych uszkodzeń, zanim rzeczywiście do nich dojdzie. Dlatego regularnie zleca on analizy środków smarnych firmie Klüber Lubrication.

W naszym nowym, międzynarodowym laboratorium we Włoszech możemy jeszcze skuteczniej przeprowadzać wysokiej jakości analizy zarówno olejów jak i smarów (niewiele laboratoriów jest w stanie analizować smary). Oprócz analiz specjalnych oferujemy naszym klientom także standardowe analizy np. smarów łożyskowych stosowanych w elektrowniach wiatrowych i dostarczamy informacji o ich aktualnym stanie. Dzięki temu można wydłużyć okres użytkowania środka smarnego, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko awarii elementów.

Nasza analiza obejmuje dane o aktualnym stanie smaru, np. wygląd, lepkość postaciowa, zawartość wody według Karla Fischera, spektroskopię w podczerwieni i wiele innych parametrów. Każdy z tych testów ma swoją specyfikę: ocena wizualna pomaga zidentyfikować niejednorodność struktury smaru, szczególne obciążenia wykazywane przez intensywne zmiany barwy oraz masywne zanieczyszczenia włóknami lub cząstkami ściernymi. Lepkość postaciowa dostarcza informacji na temat fizycznej konsystencji smaru, a tym samym jego przydatności do danego zastosowania. Zawartość wody służy do określenia zanieczyszczenia środowiska substancją potencjalnie korozyjną. Spektroskopia w podczerwieni wyraźnie pokazuje chemiczną zmianę smaru spowodowaną degradacją dodatków uszlachetniających, utlenianiem, utratą oleju bazowego lub zanieczyszczeniem substancjami obcymi. Wreszcie, analiza fluorescencji rentgenowskiej jest stosowana w celu uzyskania jasnej oceny zużycia. Na podstawie tych danych laboratoryjnych nasi eksperci ds. środków smarnych przekładają te wartości na raport, który jest łatwy do odczytania przez klienta i stwierdza, czy środek smarny nadaje się do dalszego użycia, czy też nie. Dodatkowo do raportu oferujemy dedykowane i spersonalizowane usługi doradcze.

W ten właśnie sposób informujemy Johna K. o stanie środka smarnego, tzn.: czy zawiera zanieczyszczenia, a jeśli tak, to skąd one pochodzą? Czy łożyska wykazują zużycie, a jeśli tak, to skąd się ono bierze? Czy smar zawiera substancje obce, a jeśli tak, to skąd one pochodzą? Nasi specjaliści pomogą również określić optymalną ilość środka smarnego, aby zapobiec nadmiernemu lub niewystarczającemu smarowaniu. Ponadto doradzają oni klientom w zakresie terminów i metod smarowania.

Wysokie standardy jakości, które stosujemy w naszych analizach oraz fachowa wiedza naszych specjalistów ds. środków smarnych, oparta na kilkudziesięciu latach doświadczenia, zapewniają klientom takim jak John K. dogłębne, dobrze udokumentowane doradztwo, pomagając im w ten sposób uczynić dzień pracy bardziej komfortowym.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu!

Już dziś identyfikujemy problemy ze smarowaniem w przyszłości
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.