Inni obiecują – my udowadniamy

EPC – nasza nowa formuła umów o poprawę efektywności energetycznej w zakresie specjalistycznych środków smarnych: nowy model cenowy zdejmuje z klientów Klüber Lubrication ryzyko finansowe, gdy w ramach projektu KlüberEnergy zmieniają środki smarne na te bardziej zaawansowane.

Zmniejszenie zużycia energii jest dla przedsiębiorstw przemysłowych podstawowym wyzwaniem, zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Jednym z elementów przyczyniających się do obniżenia zużycia energii jest stosowanie wysokiej jakości środków smarnych dopasowanych do konkretnego zastosowania. Pomimo wyższych cen zakupu w porównaniu do środków smarnych na bazie olejów mineralnych, całkowita efektywność kosztowa tych pierwszych jest znacznie lepsza, co w ostatecznym rozrachunku oznacza oszczędność energii, jak i niższe koszty.

Firma Klüber Lubrication postanowiła potwierdzić te korzyści w praktyce: wzorując się na znanej z sektora energetycznego formule finansowania inwestycji zmniejszających zużycie energii, firma opracowała prosty i przejrzysty system płatności.

Szczególne w tym nowym systemie płatności jest to, że cena do zapłaty zależy od faktycznie zmierzonej redukcji zużycia energii. We wczesnej fazie projektu klient płaci zatem tylko cenę bazową, która może być znacznie niższa od ceny rynkowej. Oszczędności energii są mierzone w określonych odstępach czasu. W razie, gdyby takie oszczędności nie urzeczywistniły się, klient płaci tylko cenę bazową. Jeśli zaś oszczędności energii zostaną uzyskane, to na ich podstawie obliczana jest określona wcześniej zmienna cena sprzedaży. 

Brak ryzyka: cena środka smarnego na podstawie zmierzonych oszczędności

Aby realistycznie oszacować możliwości wygenerowania oszczędności, najpierw identyfikowane są maszyny i systemy, w przypadku których projekt optymalizacji jest wykonalny. Docelowe oszczędności można określić za pomocą skromnego zestawu parametrów kluczowych.

W kolejnym kroku, gdy wciąż w użyciu pozostaje poprzedni środek smarny, mierzone jest zużycie energii i zmienne procesowe. Następnie przeprowadza się pomiar porównawczy z nowym wysokowydajnym środkiem smarnym firmy Klüber Lubrication.

Kolejne pomiary, zgodne z uznanymi międzynarodowymi normami, jak np. IPMVP i ISO 50015, wykonuje się w predefiniowanych odstępach czasu. Przyszła cena obliczana jest na podstawie osiągniętych wyników.

Uzgodniona na podstawie zmierzonych oszczędności energii cena sprzedaży ma zastosowanie niezmiennie przez cały okres obowiązywania EPC, nawet jeśli oszczędności przekroczą założone cele. Gdyby jednak nie udało się wygenerować oszczędności, to za cały okres obowiązywania umowy zostanie zapłacona tylko cena bazowa.

Nową formułę umów o poprawę efektywności energetycznej oferowaną przez Klüber Lubrication przedstawia również poniższy filmik.

Odtwórz
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Czekamy niecierpliwie na wiadomość od Ciebie!

Więcej informacji na temat przetwarzania danych za pomocą formularza kontaktowego znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.