Newsletter

Zawsze na bieżąco - w ramach subskrypcji naszego TriboLettera

TriboLetter firmy Kluber będzie na bieżąco informował o nowościach dotyczących smarów specjalistycznych - na temat nowych produktów, a także o wydarzeniach i targach, gdzie można spotkać się z nami osobiście. Integralność i ochrona danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest zapewniona

Prenumeratę newslettera można anulować w dowolnym momencie.


Aby wysłać nasz newsletter, potrzebujemy zgody na przechowywanie

wymagane *

 

 

Ważne: Prosimy o potwierdzenie subskrypcji!
Podczas wysyłania danych, otrzymasz wiadomość e-mail dokumentującą subskrypcje. Prosimy o potwierdzenie tej wiadomości e-mail tak, że będziesz w naszej liście dystrybucyjnej. Jeśli nie odpowiedzieć na ten e-mail, subskrypcja zostanie automatycznie usunięta.

Rezygnacja z newslettera
Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować z subskrypcji w późniejszym terminie, możesz skorzystać z linku rezygnacji, dostarczanego z każdym newsletterem

Zgoda, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla celów dostarczenia mi informacji na temat produktów, usług, nowości i wydarzeń, a także targów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)"". Do tego celu dane będą przesyłane lokalnej fili Klüber Lubrication. Potwierdzając tę deklarację wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.Zgoda może być cofnięta w każdej chwili poprzez anulowanie subskrypcji newslettera. Znajdziesz tu link do odwołania na koniec każdej edycji newslettera.