Aktualności

Pomagamy klientom zwiększyć wydajność usług cyfrowych

25. September 2020

Pomagamy klientom zwiększyć wydajność usług cyfrowych

Wysoka presja kosztowa, napięte harmonogramy, surowe przepisy i wymagania dotyczące dokumentacji sprawiają, że konserwacja i naprawa maszyn stają się wyzwaniem.

Dzięki cyfrowym usługom kompleksowego zarządzania wydajnością (TPM), Klüber Lubrication pomaga klientom sprostać temu wyzwaniu. Najświeższym tego przykładem jest projekt realizowany wspólnie z firmą LEITNER, jednym z wiodących producentów systemów kolejek linowych na świecie.

Klüber Lubrication i LEITNER - obaj innowacyjni, zorientowani na jakość pionierzy w swoich dziedzinach - od wielu lat cieszą się współpracą opartą na zaufaniu. Kiedy pojawiła się okazja do rozpoczęcia cyfrowego projektu monitorowania stanu oleju w przekładniach kolejki linowej Renon w Bolzano, firma od razu skorzystała z tej okazji. Celem było uzyskanie większej przejrzystości w zakresie monitorowania stanu oleju przy jednoczesnym uzyskaniu oszczędności kosztów i energii dla klienta.

Miejskie systemy kolejek linowych działają prawie przez całą dobę. Efektywne zarządzanie środkami smarnymi jest zatem niezbędne dla zapewnienia sprawnego transportu pasażerów.

Zdjęcie: LEITNER

Usprawnianie działania

Wyzwanie dotyczyło "specjalnych systemów transportu miejskiego, takich jak kolejka gondolowa 3S (trójkołowa kolejka gondolowa, dwie liny nośne i jedna lina pociągowa) z Bolzano do Soprabolzano, eksploatowana przez cały rok do 18 godzin dziennie i narażona na ekstremalne wahania temperatury i warunków atmosferycznych. Biorąc pod uwagę, że czas pracy w ciągu jednego roku jest równoważny z czasem pracy obiektów dla sportów zimowych w ciągu pięciu lat, absolutnie konieczne jest unikanie awarii" - wyjaśnia Christian Scartezzini, dyrektor zarządzający Peoplemover Service (spółka zależna LEITNER AG) i osoba odpowiedzialna za projekt cyfrowy w LEITNER. Czasy konserwacji należy skrócić do kilku godzin, a z reguły możliwa jest tylko konserwacja nocna, co sprawia, że szczególnie w przypadku tych systemów ważnym tematem jest konserwacja zapobiegawcza. "Dzięki naszym cyfrowym rozwiązaniom pomagamy klientom zminimalizować przestoje, poprawić niezawodność i planować z wyprzedzeniem", mówi Dennis Klamer, Head of Digital Services w Klüber Lubrication, podsumowując zalety cyfrowej konserwacji prognostycznej. W procesie tym, czujniki są wykorzystywane do pomiaru i analizy stanu oleju. Bramki IoT przekazują te dane do centralnej oceny do bezpiecznej chmury, umożliwiając w razie potrzeby wymianę oleju. Nie ma potrzeby monitorowania lub uzupełniania oleju w określonych odstępach czasu.

Szybka i łatwa instalacja

We współpracy z klientem, Klüber Lubrication opracowuje indywidualne rozwiązanie, które będzie wykorzystywane do śledzenia konkretnych zastosowań. Zgodnie z wymaganiami klienta, Klüber Lubrication podejmie się montażu na miejscu lub zapewni zdalną pomoc. W przypadku LEITNER wsparcie mogło być zapewnione tylko zdalnie z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. W celu ustalenia idealnej pozycji czujnika wymieniono się i przeanalizowano wspólnie schematy i plany instalacji. Zespół LEITNER, przy wsparciu Klüber Lubrication, opracował i wyprodukował adaptery czujników, elementy łączące między przekładniami a czujnikiem, potrzebne do pracy; następnie można było rozpocząć fazę testową.

 

"Dane z czujników zostały pomyślnie przeniesione i zapisane w naszym środowisku IoT. Eksperci z odpowiednich działów przeprowadzili następnie końcową kontrolę mierzonych wartości za pomocą EfficiencyManagera, naszego narzędzia do wizualizacji. Okazało się, że dane z czujników są skorelowane z dominującymi warunkami pracy. To wykazało nam, że zainstalowane rozwiązanie IoT działa." mówi Klamer, podsumowując wyniki. EfficiencyManager rejestruje zakończone działania i procesy konserwacyjne, dzięki czemu mogą być one śledzone przez wszystkich uczestniczących pracowników, zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi dokumentacji i audytów.

Początkowe sukcesy są już widoczne

W ciągu kilku tygodni opracowano i uruchomiono zindywidualizowane rozwiązanie. 

"Wszystkie uzgodnione terminy zostały dotrzymane, co sprawia, że Klüber Lubrication jest z naszego punktu widzenia bardzo niezawodnym i profesjonalnym partnerem - mimo pandemii wszystko działało sprawnie. Już teraz możemy powiedzieć, że ścisła współpraca i tym samym połączenie know-how firm Klüber Lubrication i LEITNER pozwoli nam w przyszłości na bardziej ukierunkowane i efektywne prowadzenie prac konserwacyjnych. Operator zakładu może oczekiwać oszczędności kosztów i zwiększenia niezawodności zakładu, ale również poprawy w zakresie zrównoważonego rozwoju", mówi Scartezzini, wyraźnie zachwycony partnerstwem z Klüber Lubrication i początkowymi wynikami projektu.

Chcecie Państwo również zoptymalizować zarządzanie utrzymaniem ruchu za pomocą rozwiązań cyfrowych? Skontaktujcie się z nami bezpośrednio!
Kontakt
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805