Aktualności

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne

07. August 2018

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko naturalne

Zrównoważony rozwój uważamy za cel dla całej naszej firmy. Wiele różnych czynników stanowi podstawę naszego dążenia do ciągłego doskonalenia.

Nasze podejście polega na uwzględnieniu całego cyklu życia naszych produktów - od dostawcy do klienta, od surowca do zużytych środków smarnych. Surowce dobierane są według wysokich I niezmiennych kryteriów.

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe i rzetelne doradztwo w zakresie aspektów środowiskowych, zdolności do dostarczania i oszczędzania zasobów.

Nasze odpowiedzialne podejście, do jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest podstawą zaufania, długotrwałej współpracy z klientami, pracownikami, dostawcami i społeczeństwem.

Wyzwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem i orientacją biznesową traktujemy jako motywację do rozwijania kreatywnych, zdrowych technicznie i innowacyjnych procesów oraz rozwiązań na przyszłość.

Nasze cele obejmują zmniejszenie obciążenia zasobów naturalnych, emisji i zużycia energii, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, surowców i lepszą Eko-kompatybilność naszych wewnętrznych procesów, jak również naszych produktów używanych przez klienta. Wiele z naszych dzisiejszych produktów już teraz może pomóc w obniżeniu kosztów operacyjnych, zapobieganiu powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości, oszczędzaniu energii oraz zmniejszaniu konieczności utylizacji i ponownego przetwarzania.

To są kwestie, które w przyszłości będziemy eksplorować jeszcze bardziej - zarówno w celu spełnienia naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa, jak również pomagając naszym klientom w osiągnięciu ich własnych ambitnych celów w tej dziedzinie.

Kontakt
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805