Aktualności

Optymalizacja produkcji opakowań dzięki specjalnym środkom smarowym

03. August 2018

Optymalizacja produkcji opakowań dzięki specjalnym środkom smarowym

Oszczędność kosztów energii i poprawa bilansu CO2 – firma Klüber Lubrication we współpracy ze swoimi klientami stawia na zrównoważony rozwój.

Redukcja kosztów operacyjnych i optymalizacja produkcji mają najwyższy priorytet dla osób odpowiedzialnych za produkcję. Jednakże wybrane działania muszą dziś iść w parze z wieloma strategiami zrównoważonego rozwoju wdrożonymi przez wiele przedsiębiorstw. Przy tym nie może to zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników, czyli wartościom, do których zachowania zobowiązuje się także międzynarodowe firmy produkujące opakowania kartonowe.

W jednym z zakładów produkcyjnych odnotowano wyraźnie wyższe koszty utrzymania i energii.

Na ośmiu liniach produkcyjnych wytwarzanych jest tu ponad 2 mln opakowań dziennie. Obłożenie produkcji było ponad 300 dni w roku.

Linie produkcyjne są wyposażone w piece suszarnicze, łańcuchy przenośników i łożyska, które 24 godziny na dobę są narażone nie tylko na wysokie temperatury, lecz także na wysoką wilgotność. Nie tylko łożyska, ale także łańcuchy wymagają regularnego smarowania. Stosowany dotychczas olej do łańcuchów powodował tworzenie się znacznych osadów, które prowadziły do zwiększonego poboru prądu. Pomimo częstego uzupełniania oleje nie dało się prawidłowo konserwować łańcuchów ze względu na pozostałości zanieczyszczeń blokujących dotarcie oleju do konkretnych miejsc.

 Skutkiem tego były zabrudzenia  opakowań .Istnialo zagrożenie wystąpienia pożaru spowodowane przez obecność kondensatu oleju w piecu suszarniczym, co stanowiło poważne zagrożenie dla pracowników i zakładu produkcyjnego. Oprócz zwiększonych kosztów energii spowodowanych większym poborem prądu przez napęd łańcuchowy, pojawiły się wysokie koszty utrzymania, ponieważ łańcuchy, zamiast co pięć lat, wymagały wymiany co trzy lata.  Stanowiło to okoliczności, na które firma musiała niezwłocznie zareagować.


Trwałe rozwiązanie

W celu poprawy tego stanu,  przedsiębiorstwo zgłosiło się do specjalisty w zakresie środków smarowych, firmy Klüber Lubrication. Do próbnego zastosowania na jednej linii produkcyjnej zaproponowano użycie specjalistycznego oleju Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus.
Rezultat: Na łańcuchach tworzyło się znacznie mniej pozostałości. Uzyskano również oczekiwane efekty
w postaci mniejszych kosztów utrzymania i większego bezpieczeństwa pracy. Dzięki mniejszemu odparowaniu smaru wyeliminowano zagrożenie pożarowe. Dalsze korzyści: Pobór prądu zmniejszył się o 50%, co pozwoliło na zwiększenie produkcji o ok. 20%. Podsumowując, jest to bardzo udany wynik, który przyczynia się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju firmy. Klient szybko zdecydował się zastosować nowy olej Klüberfood NH1 CH 2-220 Plus na pozostałych liniach produkcyjnych.


Pozytywny wpływ na środowisko – Klüber Lubrication przyczynia się do zrównoważonego rozwoju

Jako jeden ze światowych liderów w produkcji specjalnych środków smarowych firma Klüber Lubrication jest świadoma swojej odpowiedzialności wobec człowieka i środowiska naturalnego. Dzięki swoim zrównoważonym produktom i usługom przedsiębiorstwo wspiera swoich klientów w osiągnięciu swoich ekologicznych i ekonomicznych celów, wywierając pozytywny wpływ na środowisko. Klüber Lubrication pomaga swoim klientom szybciej osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, poprzez oszczędność energii, zmniejszenie emisji, wydłużenie cykli konserwacji, redukcję przestojów maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie ilości środków smarowych potrzebnych do efektywnej pracy.

Kontakt
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805