Aktualności

Dobra przyczepność i odpornośc na wodę wydłużają czas do ponownego smarowania przekładni otwartych i lin stalowych

09. April 2015

Dobra przyczepność i odpornośc na wodę wydłużają czas do ponownego smarowania przekładni otwartych i lin stalowych

Przyjazne dla środowiska smarowanie zapewniające doskonałą ochronę przeciw korozji i zużyciu

Wiele punktów smarowania na statkach ma kontakt z wodą morską. Szczególnie istotne pod względem zapobiegania wymywaniu smarów, a tym samym zanieczyszczania środowiska, są dwie cechy: z jednej strony smar musi cechować dobra przyczepność, a z drugiej spełniać wszystkie wymagania w zakresie zgodności z przepisami ochrony środowiska. Dzięki wprowadzeniu na rynek smaru Klüberbio AG 39-602, firma Klϋber Lubrication ma teraz w swojej ofercie nowy, ekologiczny środek smarny do otwartych przekładni i lin stalowych. „…Ten smar do zastosowań specjalnych sprawdzi się tam, gdzie konieczna jest dobra przyczepność, ochrona przed korozją, i wymywaniem oraz wysoka odporność na zużycie…”, mówi Dirk Fabry, kierownik ds. rozwoju biznesu jednostki biznesowej Sektora Morskiego, Wydobycia i Przetwórstwa Ropy Naftowej i Gazu w Klüber Lubrication. Głównym obszarem zastosowania smaru Klüberbio AG 39-602 są liny stalowe i otwarte napędy wciągarek i dźwigów z zębnikami. Dodatkowo smar można stosować do łożysk ślizgowych, np. na stanowiskach sterowych, lub do żurawii łodzi ratunkowych. Wysoka lepkość oleju bazowego na poziomie 600 mm²/s gwarantuje optymalną grubość powłoki smarnej i zmniejsza zużycie elementów. Klüberbio AG 39-602 składa się w ponad 60% z surowców odnawialnych, co powoduje mniejsze obciążenie dla środowiska naturalnego przy jego wymywaniu. Ten nowy adhezyjny środek smarny oparty jest na oleju estrowym i jest zgodny z dokumentem „Vessel General Permit” (ogólne zezwolenia dla jednostek pływających) na rok 2013 wydanym przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska EPA (Environmental Protection Agency) w zakresie biodegradowalności, minimalnej toksyczności i bioakumulacji dla środków smarnych przyjaznych dla środowiska. Smar Klüberbio AG 39-602 można nakładać w sposób ciągły za pomocą pędzla lub zanurzeniowo za pośrednictwem zębnika. Do smarowania lin stalowych można także stosować automatyczne układy smarowania.
Kontakt
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805