Aktualności

Rozwiązania tribologiczne w branży chemicznej

17. July 2014

Rozwiązania tribologiczne w branży chemicznej

Wysoko jakościowe środki smarne i specjalistyczne usługi można skutecznie połączyć, tak aby uzyskać mierzalny i trwały wzrost niezawodności oraz efektywności procesów produkcji chemicznej.

W sektorze farmaceutycznym lub kosmetycznym, w branży produkcji plastiku lub w innej branży chemicznej wybór środka smarnego idealnie dopasowanego do warunków indywidualnego procesu produkcji ma zawsze kluczowe znaczenie. Ponadto należy przestrzegać kryteriów takich jak stabilność termiczna i odporność na media – środek smarny nie może się rozkładać pod działaniem wysokiej temperatury i środków chemicznych. Wysokiej jakości środek smarny stosowany w sposób prawidłowy daje jednak jeszcze więcej korzyści. Rozwiązania tribologiczne dostosowane do specjalnych wymagań procesów chemicznych zapewniają większą skuteczność i niezawodność oraz wpływają korzystnie na zmniejszenie zużycia energii. Duża odporność na agresywne media Warunki robocze w branży chemicznej są złożone. Do wyzwań należą skrajne temperatury oraz ryzyko interakcji między chemicznymi środkami procesowymi a innymi substancjami. Na przykład chlor lub gazy procesowe zawierające kwas solny mają tendencję do powodowania korozji łożysk ślizgowych w sprężarkach śrubowych. Dlatego niektóre oleje do sprężarek zostały skonstruowane specjalnie do kwaśnych gazów procesowych: zawierają one specjalne dodatki chroniące powierzchnie łożysk przed korozyjnym działaniem tych gazów. Łożyska ślizgowe w przenosnikach, np. do transportu soli nieorganicznych, również mogą być narażone na działanie agresywnych substancji, które wydzielają się z soli pod wpływem wilgoci powietrza i mogą tworzyć opary siarkowe. Następnie opary powodują korozję powierzchni łożysk ślizgowych i rozkładają smary łożyskowe. Używanie smarów hybrydowych okazało się skuteczne w takich zastosowaniach, ponieważ zapewniają one lepszą odporność na media niż smary na bazie oleju – ich oleje bazowe zawierają bowiem estry lub PAO, ale także oleje PFPE. Dlatego skład tych smarów hybrydowych łączy w sobie wiedzę dostępną dla tradycyjnych smarów na bazie węglowodorów z korzyściami środków smarnych na bazie PFPE, oferując najlepsze korzyści dla obydwu rodzin produktów. Pełne wykorzystanie potencjału Już samo przestawienie się z używania środka smarnego na bazie oleju mineralnego na syntetyczny środek smarny może dać błyskawiczną poprawę, a także znaczny potencjał dodatkowych korzyści. Klüber Lubrication - firma specjalizująca się w tribologii, opracowała systematyczną analizę identyfikowania i wdrażania potencjału optymalizacji pod nazwą Program KlüberEfficiencySupport. W ramach tego programu wraz z użytkownikami stworzono rozwiązania dostosowane do występujących specyficznych warunków. Te rozwiązania to znacznie więcej niż tylko zalecenia dotyczące środków smarnych. W rzeczywistości program łączy w sobie produkty wysokiej jakości z usługami takimi jak doradztwo, czyszczenie i przeglądy, a także pomiar i ocena uzyskanych oszczędności. Efektem jest lepsza skuteczność długoterminowa oraz mierzalne zmniejszenie zużycia energii i kosztów operacyjnych. Zmniejszanie zużycia energii – przykład z zastosowań Przemysł chemiczny to jedna z branż, gdzie zużycie energii i gazu jest największe, w związku z czym tworzy się znaczny potencjał dla oszczędności energii i zasobów. Dla przykładu w pojedynczej dużej przekładni działającej w fabryce chemikaliów w Brazylii uzyskano redukcję o 2300 MWh, co przełożyło się na oszczędności rzędu ponad 200 000 euro. Udało się je uzyskać poprzez przejście ze środka smarnego na bazie oleju mineralnego na syntetyczny środek smarny o dużej skuteczności, który był dokładnie dopasowany do tego zastosowania oraz poprzez profesjonalny serwis. Syntetyczny środek smarny został wybrany na podstawie szczegółowej analizy zastosowania przekładni. Posiada on optymalne właściwości tarcia i lepkości, dzięki czemu uzyskano znaczną oszczędność energii, ponieważ przekładnia wielostopniowa miała kilka metrów długości. Ponadto zmiana pomogła wyeliminować znaczne drgania w przekładni i wokół niej, co również wpłynęło korzystnie na oszczędność energii. Wydajność przekładni udało się również poprawić dzięki kolejnym pozytywnym skutkom, takim jak mniejsze pienienie. Zmiana środka smarnego odbywała się z wykorzystaniem profesjonalnego serwisu w zakresie czyszczenia i środków bezpieczeństwa. Cały proces oraz uzyskane wyniki zostały w całości udokumentowane. Usługi związane ze środkami smarnymi Wszystkie usługi firmy Klüber Lubrication mają na celu długoterminową poprawę systemu tribologicznego. Należy do nich regularne i ciągłe monitorowanie stanu środka smarnego oraz systemu tribologicznego, co jest kluczowe dla niezawodnego działania maszyn i instalacji. Eksperci Klüber Lubrication analizują oleje, smary i smarowane elementy pod kątem niechcianych oddziaływań, np. powodowanych przez zanieczyszczenia. Urządzenia znajdujące się w dziale kompleksowego testowania firmy są wykorzystywane do modelowania zachowania środka smarnego w punkcie tarcia w skrajnych warunkach, bez narażania maszyn lub procesów na niechciane ryzyka. Te wyniki są łączone z wynikami profesjonalnej analizy powierzchni i materiału w celu stworzenia wiarygodnych zaleceń dotyczących okresów między kolejnymi konserwacjami oraz optymalizacji systemu tribologicznego. Przechodząc ze zwykłego smaru na bazie oleju mineralnego na smar BARRIERTA L 55/2 okresy między kolejnymi konserwacjami łożysk tocznych w osuszaczach (temperatura robocza 150°C) zostały wydłużone z dwóch do czterech lat dzięki doskonałej stabilności termicznej produktu. Łożyska toczne w rotoformerze stosowanym w produkcji pelletu siarkowego w przemyśle rafineryjnym są narażone na porównywalnie wysokie temperatury robocze. W przypadku zastosowania z innymi produktami o dużej lepkości rotoformery te mogą działać w temperaturze do 300°C. W zastosowaniach przekraczających 260°C firma Klüber Lubrication stworzyła perfluorowany środek smarny Klüberalfa HPX 93-1202. Technologia KlüberComp Lube do maksymalnych wymagań dla przekładni Również w przypadku olejów smarowych zakres produktów oferowanych przez Klüber Lubrication jest uzupełniany przez specjalne usługi. Oprócz pełnej analizy wszystkich elementów przekładni, tzn. kół zębatych i zębów, łożysk tocznych, uszczelek – technologia Comp Lube obejmuje również konsultacje i obsługę u klienta. Usługi te mogą pomóc zoptymalizować warunki procesowe, wydłużyć okresy między kolejnymi konserwacjami i zmniejszyć zużycie energii. Technologia KlüberComp Lube to pełny zestaw usług i specjalnych środków smarnych do przekładni, które można dostosować do indywidualnych wymagań klientów z branży chemicznej.
Kontakt
Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica

NIP (VAT): 782-198-61-29
DUNS: 366091218

Tel.: +48 61 656 39 60
Fax: +48 61 8 793 805