Pasty smarowe

Pasty smarowe – do specjalnych zastosowań w ekstremalnych warunkach

Pasty smarowe zmniejszają lub eliminują tribokorozję (utlenianie cierne), zjawisko drgań ciernych (stick-slip) i zużycie adhezyjne (zacieranie). Pasty produkowane przez firmę Klüber Lubrication są (w zależności od składu) odporne na: wodę, pary i inne media. Dodatkowo chronią także przed korozją.

Pasty smarowe i montażowe do pracy w normalnych temperaturach

Zastosowanie pasty będzie dobrym wyborem, jeżeli od smaru, oprócz skutecznej ochrony przed zużyciem i zdolności do pracy przy dużych obciążeniach mechanicznych, wymaga się odporności na działanie mediów i właściwości smarujących w sytuacjach awaryjnych. . Pasty smarowe - w tym m.in. pasty antyadhazyjne, stosuje się często podczas rozruchu i docierania uchwytów, prowadnic maszyn oraz mechanizmów połączeń blokowanych mechanicznie.

Pasty smarowe i montażowe do pracy w wysokich temperaturach

Pasty smarowe stosuje się najczęściej wtedy, gdy potrzebna jest odporna warstwa smarowa wytrzymująca temperatury sięgające 1200 °C (2192 °F). Ciekłe składniki pasty odparowują w temperaturze 200 °C (392 °F), a w temperaturach jeszcze wyższych warstwa suchosmarująca zachowuje swoje właściwości. Ułatwia także późniejszy demontaż. Pasty antyadhezyjne wykorzystuje się przy powierzchniach poślizgowych, a także do procesów obróbki plastycznej przy wysokich temperaturach. Ich właściwości biorą się z przemyślanej kombinacji środków smarnych suchych. Warto pamiętać, że antyadhezyjne działanie przedłuża żywotność narzędzi. 

Pasty do śrub i gwintów umożliwiają montaż połączeń śrubowych z określonymi obciążeniami wstępnymi i ułatwiają ich odkręcanie po okresie pracy w wysokich temperaturach.

Zapraszamy do kontaktu.