Pasty smarowe

Pasty smarowe – do specjalnych zastosowań w ekstremalnych warunkach

Pasty smarowe zmniejszają lub eliminują tribokorozję (utlenianie cierne), zjawisko drgań ciernych (stick-slip) i zużycie adhezyjne (zacieranie). W zależności od składu pasty te są odporne na wodę, pary i inne media, dodatkowo chroniąc przed korozją.

Pasty smarowe i montażowe do pracy w normalnych temperaturach

Zastosowanie pasty będzie dobrym wyborem, jeżeli od smaru, oprócz skutecznej ochrony przed zużyciem i zdolności do pracy przy dużych obciążeniach mechanicznych, wymaga się odporności na działanie mediów i właściwości smarujących w sytuacjach awaryjnych. Pasty często stosuje się podczas rozruchu i docierania uchwytów, prowadnic maszyn i mechanizmów połączeń blokowanych mechanicznie.

Pasty smarowe i montażowe do pracy w wysokich temperaturach

Gdy potrzebna jest odporna warstwa smarowa wytrzymująca temperatury sięgające 1200 °C (2192 °F), najczęściej stosuje się pastę. Ciekłe składniki pasty odparowują w temperaturze 200 °C (392 °F), a w temperaturach wyższych warstwa suchosmarująca zachowuje swoje właściwości i ułatwia późniejszy demontaż.

Pasty do śrub i gwintów umożliwiają montaż połączeń śrubowych z określonymi obciążeniami wstępnymi i ułatwiają ich odkręcanie po okresie pracy w wysokich temperaturach.