Przemysł

Rozwiązania indywidualnie opracowane dla każdej branży

Każda dziedzina przemysłu wymaga zastosowania środków smarowych, aby spełnić szczególne wymagania konkretnej branży, jak i każdego producenta lub operatora, bez względu na fakt, czy jest to przemysł maszynowy, motoryzacyjny, włókienniczy, przetwórstwa żywności, czy też energetyka wiatrowa.

Klüber Lubrication offers lubrication solutions for every industry and every application. We have NSF H1-registered lubricants for the food-processing industry, scourable lubricants for the textile industry, lubricants with high thermal stability for the wood industry... Our advanced research and development activities are aimed at meeting all your requirements.