Inhibitory korozji

Środki antykorozyjne firmy Klüber Lubrication – chronią i smarują

Korozja może prowadzić do powstania znacznych uszkodzeń maszyn i instalacji. W zależności od materiału i rodzaju obciążenia środki antykorozyjne mogą zapobiegać, redukować lub opóźniać korozję. Środki antykorozyjne produkowane przez firmę Klüber Lubrication zapewniają długotrwałe zabezpieczenie metali ulegających korozji.

Środki antykorozyjne i odrdzewiacze

Odrdzewiacze i środki antykorozyjne stosuje się w mechanizmach i urządzeniach wykonanych z metali ulegających korozji, a pracujących w warunkach mokrych lub wilgotnych. Szczególnie wysokie wymagania w tym zakresie dotyczą urządzeń stosowanych lub transportowanych w środowisku morskim.

Specjalne rodzaje korozji

Do ochrony części i podzespołów przed specjalnymi rodzajami korozji, np. tribokorozją, zużyciem cierno-korozyjnym i korozją elektrochemiczną stosuje się pasty smarowe lub smary stałe.