Komponenty

Wymagające komponenty

Wszystkie elementy mechaniczne, takie jak łożyska kulkowe, koła zębate, łańcuchy, zawory, śruby, czy prowadnice liniowe wymagają zastosowania specjalnych środków smarowych. Wykorzystywane smary muszą spełniać zarówno wymagania specyficzne dla poszczególnych komponentów, jak i różnych zastosowań.

Na przykład wymagania dla smarów stosowanych w łożyskach tocznych mogą być bardzo zróżnicowane. Może istnieć konieczność zapewniania zgodności z różnymi materiałami łożysk, jak np. stal, elementy ceramiczne lub tworzywa sztuczne, odporności na działanie wody lub niskich bądź wysokich temperatur, czy też przystosowanie do pracy przy dużych prędkościach lub obciążeniach. Ponadto należy uwzględnić różnorodne warunki w zależności od branży (przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy włókienniczy). Odpowiedzią na wszystkie te wymagania są specjalistyczne środki smarowe firmy Klüber.