Zastosowania

Ponad 2000 specjalnych środków smarowych

Żyjemy w świecie stałego postępu technologicznego - nasi klienci opracowują nowe rozwiązania i pojawiają się nowe gałęzie przemysłu. Żadne z powyższych zdarzeń nie byłoby jednak możliwe bez zastosowania środków smarowych. Klüber Lubrication uważnie obserwuje zachodzące zmiany i z entuzjazmem podejmuje wszelkie nowe wyzwania w…