Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój w branży

W Klüber Lubrication ochrona środowiska i śmiałe przedsięwzięcia idą w parze.

Naszą korporacyjną odpowiedzialność traktujemy poważnie. Wspieramy więc działania podejmowane w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwój na wiele sposobów - dzięki naszym specjalistycznym środkom smarnym i usługom zorientowanym na klienta, a także środkom wspomagającym zrównoważone tworzenie wartości wewnętrznej.

Nasza koncepcja zrównoważonego rozwoju w celu zwiększenia wydajności energii i zasobów

Aby wspomóc działania zrównoważonego rozwoju w branży, w Klüber Lubrication stosujemy podejście holistyczne, które opiera się na strategii zrównoważonego rozwoju naszej firmy macierzystej Freudenberg i obejmuje cały łańcuch wartości dodanej. W tym celu niezbędne jest wzięcie pod uwagę dwóch aspektów, które określają nasze działania i operacje:

1. Footprint

Przez footprint (odcisk stopy) rozumiemy działania, które podejmujemy, aby stale poprawiać lub zmniejszać zużycie energii i zasobów. Robimy to głównie poprzez dobór i efektywne wykorzystanie odpowiednich surowców - w tym surowców odnawialnych - dla naszych produktów, oraz poprzez zmniejszenie zużycia energii i zasobów w naszym własnym łańcuchu wartości dodanej. Projekty poprawiające nasz własny bilans energetyczny można znaleźć tutaj.

2. Handprint

Przez handprint (odcisk dłoni) rozumiemy działania, które podejmujemy, aby wspierać tworzenie zrównoważonych wartości u naszych klientów. Ich celem jest pomoc naszym klientom w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju poprzez dostarczanie naszych rozwiązań i usług.

Aby poprawić nasz footprint i handprint w całym cyklu życia produktów, do rozwoju produktów wykorzystujemy kartę wyników zrównoważonego rozwoju.

3. Karta wyników zrównoważonego rozwoju

Aby poprawić footprint i handprint w cyklu życia naszych produktów, wykorzystujemy kartę wyników zrównoważonego rozwoju w rozwoju produktu.

Cele zrównoważonego rozwoju w zasięgu wzroku: odpowiedzialne działanie na rzecz ludzi i przyrody

Zgodnie z naszym holistycznym podejściem zawsze staramy się poprawiać nasz własny footprint, a także handprint u naszych klientów. W naszych działaniach kierujemy się również wskazaniami UNSDG (Cele zrównoważonego rozwoju ONZ).

Dzięki naszemu zaangażowaniu w UNSDG i dziesięciu zasadom UN Global Compact, których jesteśmy członkiem za pośrednictwem naszej macierzystej firmy Freudenberg, bierzemy na siebie odpowiedzialność, jaką ponosimy przed przyszłymi pokoleniami.

W wyczerpujące informacje na temat naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój można uzyskać w Raporcie zrównoważonego rozwoju firmy Klüber Lubrication.

Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby z pomocą firmy Klüber Lubrication szybciej osiągnęliby Państwo swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. poprzez ochronę zasobów, wyższą efektywność energetyczną, redukcję odpadów i poprzez inne środki. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące koncepcji zrównoważonego rozwoju lub naszych produktów, kontaktujcie się z nami w każdej chwili.