“Vi endrer spillet”

Energiforbruk og reduksjon av CO₂-utslipp skal tas alvorlig, ikke bare av enkeltpersoner og politiske aktører, men også forretninger rundt om i verden. Vi pratet med våre energieksperter Alexander Leis og Iraja B. Ribeiro om de aktuelle markedstrendene, vellykkede metoder for høyere energieffektivitet og rollen riktig smøring har for mer bærekraft.

CO2-reduksjon er et kritisk emne som angår enkeltpersoner, styresmakter og selskaper over hele verden. Hva er de mulige metodene som kan bidra til en mer bærekraftig utvikling?

A. Leis.: Det er svært viktig å forstå at CO2 er direkte forbundet med energi. Hovedkilden for karbondioksidutslipp er forbruket av energi.

Det finnes tre metoder for å gjøre det mulig med en bærekraftig utvikling. Det beste er absolutt å redusere energiforbruket. Det andre er å bruke mer energi fra fornybare kilder. Og den tredje metoden er å ha en høyere energieffektivitet, som betyr å beholde det eksisterende nivået av energiforbruk, men å få mer ut av det. Eller vice versa, å beholde samme produksjonsmengde eller verdiskapning, men bruke mindre energi.

I. Ribeiro: Energieffektivitet er svært viktig, fordi verdens populasjon vokser og energibehovet øker. Når energiforbruket øker, øker utslippsmengden. Ett av dagens mål er å skape mindre utslipp, samtidig som det benyttes samme energimengde. Men siden energien er dyr, er mindre energiforbruk også et viktig mål. For å håndtere disse to problemene er det beste vi kan gjøre å bli mer energieffektive. Faktisk kan jeg ikke se noe tiltak for økt bærekraft som ikke inkludere energieffektivitet. Når vi snakker om en mer bærekraftig fremtid, bør første trinn være: vær mer effektiv ved bruk av energi.

 

Spesielt i Europa brukes nesten halvparten av energien innen industrien. Er det noen forskrifter for å implementere energieffektivitet?

I. Ribeiro: I Europa har mange selskaper ISO 50001-sertifisering, som er en standard for energiledelsessystemer. Den krever at selskaper konstant forbedrer sin energieffektivitet. Emnet er også viktig for land utenfor Europa – alle selskaper som jeg besøker rundt i verden, har viktige nøkkeltall (KPI) som er rettet mot energibesparelser.

 

Hvordan kan industrier oppnå bedre energieffektivitet i sine prosesser?

A. Leis: Det finnes mange tiltak som industrier kan ta: oppgradering av varmesystemer eller bruk av bedre systemer for trykkluft, for eksempel. Men det er ett spesifikt emne som har en direkte påvirkning i alle industrier: smøremidler. All industri bruker smøremidler; all industri har store maskiner som forbruker energi. Ettersom smøremidler inngår i all industri over hele verden, har de stor innvirkning. Dette betyr enormt potensiale.

 

Akkurat hvordan bidrar smøremidler til større energieffektivitet?

I. Ribeiro: Klüber Lubrication er en global ekspert på spesialsmøremidler med enestående kvaliteter. Slike høyytelsesprodukter har en lavere friksjonskoeffisient, noe som er viktig når det gjelder å optimalisere energiforbruk. Det som gjør at vi skiller oss ytterligere ut på markedet, er det faktum at våre tekniske spesialister måler og beviser effektivitetsøkninger, og dermed kostnadsbesparelsene for kunden. Det er svært viktig å ha forståelige resultater for å være troverdig og for å oppnå forbedring. Vi beveger oss i et forretningsmiljø, og for forretninger blir innsats for bærekraft attraktiv hvis den kan måles og fører til finansielle fordeler. For eksempel har vårt datterselskap i Brasil utviklet et verktøy som ikke bare kalkulerer hvor mye energi og CO2 som har blitt spart ved å bruke våre produkter, men som også kalkulerer indirekte besparelser, som oppstår av mindre transport eller lengre vedlikeholdsfrie intervaller på grunn av optimalisert smøring. Vi jobber nå med å gjøre dette verktøyet tilgjengelig internasjonalt. Jeg ser det som vår oppgave som smørespesialister å opprette slik kunnskap og utdanne markedene.

 

Hvilke industrier er mest interessert i å optimalisere energieffektiviteten?

I. Ribeiro: Akkurat nå er det tungindustriene som er mest interessert på grunn av følgende problemer: De største forbrukerne av energi er i tungindustriene. De har det største utstyret og forbruker de største volumene av smøreolje. Olje har det største potensialet for energieffektivisering, som i sin tur kan føre til kostnadsbesparelser.

Den andre faktoren er ryktet til industrien. Tungindustriene er dessverre sett som en av de største forurensningskildene på planeten, og de er derfor interessert i bærekraftige løsninger for å bidra til å forbedre omdømmet sitt.

Omdømmet er et svært viktig aspekt også for matvareindustrien, da den er direkte knyttet til forbrukeren: emner som helse og ren og miljøvennlig produksjon kan direkte påvirke omdømmet til selskaper i mat- og drikkevaresektorene.

Men det er mange andre områder som har et potensiale for optimalisering. Vi ser frem til å utforske dem.

 

Hvor viktig er energieffektivitet og bærekraft hos Klüber Lubrication, som ikke har direkte fokus på forbrukeren?

A. Leis: Du må forbedre din egne påvirkning på miljøet for å bli tatt alvorlig når du hevder at du kan hjelpe andre med forbedret bærekraft. Det handler om profesjonalitet og omdømme. Du kan ikke bare snakke om positiv innvirkning uten å faktisk håndtere din egen påvirkning av miljøet, etter min mening. Så når det gjelder vår påvirkning, er det mange initiativer som vi er stolte av. Vi installerte solcelle-systemer ved våre anlegg i Mexico og India for å generere vår egen elektrisitet fra fornybare kilder og skiftet til pålitelige grønne energikontrakter ved noen av våre andre produksjonsanlegg. Vi forbedrer vår produktportefølge for å redusere farlige produkter og øke bruken av råmaterialer fra fornybare kilder, slik at produktene blir mer bærekraftige. Og vi forbedrer selvfølgelig hele tiden våre prosesser i henhold til retningslinjene for bærekraft for Freudenberg Group. En god kilde til ytterligere informasjon er vår rapport om bærekraft.

 

Hva er fremtiden innen energieffektivitet, og hvordan kan vi oppnå mer bærekraft på tvers av industrier?

A. Leis: International Energy Agency gir en årlig markedsprognose, og scenarioet er at i løpet av de neste to årene vil etterspørselen etter energi fortsette å øke. Dette betyr at energieffektivitet vil bli viktigere og viktigere i løpet av de neste få årene.

I. Ribeiro: I fremtiden vil energieffektivitet bli viktigere for å utvikle forretninger ytterligere. Jo flere selskaper som deltar i initiativer for energieffektivitet, desto mer påvirkning vil emnet ha for neste generasjon i forretningsverden.

Tidligere, før vi hadde vår KlüberEnercy-metode, var det knapt mulig for oss som leverandør av spesialsmøremidler å selge tusenvis av liter med olje for store girkasser, fordi smøremidler med høy ytelse er dyre sammenlignet med konkurrentenes produkter. Med vårt konsept for energieffektivitet tilbyr vi nå ikke bare enestående produkter, men gjør det også mulig med en mer bærekraftig produksjon og kostnadsbesparelser for kundene. For dem er fordelene nå større enn kostnadene. Og sånn endrer vi spillet.

A. Leis: Vi skal ta bærekraft alvorlig. Alle personlige tiltak er viktige, men vi som forretning har et stort sosialt ansvar og et stort potensial for en bredere påvirkning. For oss som aktør med tilgang til alle industrier, må det være en målsetting å levere bedre løsninger og også kunnskap om disse til ulike industrier. Den gode nyheten er at vi allerede tilbyr smøremidler med høy ytelse som er mye bedre enn f.eks. mineraloljer, som fortsatt er standard i mange industrier. Så det er ikke nødvendig å vente – bare start salget av bedre smøremidler.

Alexander and Iraja

Alexander Leis (til venstre) og Iraja B. Ribeiro

Ta kontakt

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktformuläret, ringa oss (+47 648 37 800) eller skicka ett mejl direkt till vår kundtjänst (klueber.no@no.klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.