Våre eksperter deltok på Euro Mine Connect – den første digitale konferansen for gruveindustrien

Under de tøffe forholdene i gruveindustrien er havari på maskiner og utstyr uungåelig. Men med riktig smøremiddel kan du forlenge levetiden på kritisk maskineri og øke produksjonen.

Klüber Lubrication deltok på Euro Mine Connect med en digital messestand der besøkeren kunne få informasjon om våre produkter og tjenester for gruveindustrien, booke videomøter eller chatte direkte med våre eksperter. Vi har hatt interessante diskusjoner om bl.a. hvordan spesialsmøremidler kan være en nøkkel til bærekraftig og kostnadseffektiv gruveproduksjon.

Visste du at våre spesialsmøremidler tilbyr et stort potensial innen energisparing, reduksjon i CO2-utslipp, mindre smøremiddelforbruk og som en konsekvens øker levetiden på ditt maskineri?

Ett eksempel er Klüberlub BE 41-1501. Med dette produktet kan du bruke mindre smørefett og forlenge levetiden på knusere. Klüberlub BE 41-1501 er designet for å tåle de tøffe forholdene gruvemaskineri blir utsatt for og beskytter maskinene i de tøffeste miljøene. Les mer her om hvordan du kan øke levtiden på knusere.

Et annet eksempel er våre spesialsmøremidler som er spesifikt utformet for tungt gruvemaskineri, både inne i gruvene og i dagbrudd. Klüberplex ELM 44-80 Arctic er et lavtemperaturfett for mobilt utstyr som jobber i de tøffeste miljøene med temperaturer ned til -50°C. Det er unikt fett som kan øke levetiden på dine maskiner og holde maskineriet i gang både om vinteren og sommeren og dermed minske antall smøremidler i bruk. Klüberplex EM 91-151 og -152 er et premiumfett spesielt utformet for de krevende driftsforholdene i gruveindustri og steinbrudd, med utmerket lastbæreevne ved høye overflatetrykk i kombinasjon med lave hastigheter. Trenger du å stoppe produksjonen ofte for å bytte ut slitte akslinger og bøssinger på ditt mobile utstyr? Les mer her om hvodan akslinger og bøssinger kan holde lengre gjennom å bruke riktig smøremiddel.

Kontakt gjerne vår ekspert Torgeir Myklebust, torgeir.myklebust(a)no.klueber.com.

Ta kontakt

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@no.klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.