Ny rapport om bærekraft og ansvar publisert

Klüber Lubrication publiserer sin nye, syvende bærekraftrapport, som for første gang også eksplisitt fokuserer på temaet samfunnsansvar.

Gjennomgangen av rapporteringsåret 2022 dokumenterer den store fremgangen smøremiddelspesialisten har gjort på ulike områder. Dette inkluderer spesielt den drastiske reduksjonen av CO2-equivalent utslipp med mer enn 76 % siden 2019 og nedbetalingen av restmengden for første gang, noe som resulterte i at Klüber ble aritmetisk klimanøytral i 2022, ifølge Scope 1 og 2 som definert av Greenhouse Gas Protocol. Suksessene Klüber har oppnådd, men spesielt våre retningslinjer, strategier, mål og systemer som er grunnlaget for dette, ble derfor også tildelt den fremragende "Gold" -vurderingen av det internasjonale ratingbyrået EcoVadis.

Rapporten viser hvordan Klüber Lubrication designer forretningsprosesser på en ansvarlig måte, og tar hensyn til behovene og kravene i samfunnet og miljøet. Målet med strategien langs verdikjeden er å tilby innovative løsninger som hjelper selskapets kunder med å nå sine mål samtidig som ressursene bevares. Som ekspert på smøring av differensierte, teknisk komplekse systemer, fremmer Klüber Lubrication en kultur som vurderer ikke bare teknologiske aspekter ved produksjonen, men også de resulterende langsiktige effektene på mennesker, samfunn og jordens økosystemer.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.