Lagersmøremidler og viktigheten av å ta riktige valg

Lagre er nøkkelkomponenter for jevn overføring av bevegelse.

Bruksområdene er meget mangfoldige – de brukes blant annet i vindturbiner og aksler med hjul. Hvis du vil ha optimal levetid, er det viktig at du velger det beste smøremiddelet. Her skal vi se på valgkriteriene for lagersmøremidler, slik at du kan skaffe deg den løsningen som passer best for ditt tilfelle.

Lagrenes funksjon er meget viktig i forskjellige industrisektorer, om ikke alle. De er elementer av stor praktisk interesse, siden de sørger for jevne og kontrollerte bevegelser av belastninger og vekter. Designet deres bidrar til å skille metallflater, men uansett må friksjonen de genererer, styres med smørefett eller smøreoljer.

Hvert tilfelle er unikt, så derfor må vi studere belastningene, temperaturene og hastighetene som smøremidlene må tåle. Et tydelig eksempel på de forskjellige variablene er lagrene som brukes i stål- og bilindustrien. Smøremiddel som brukes i stålindustrien, må være effektive ved svært store belastninger og ved lave hastigheter. I bilindustrien derimot, søkes det etter smøremidler som opprettholder funksjonen i så høye temperaturer som 180 ºC eller så lave som -40 ºC.

Hvordan velge de beste smøremidlene for lagre?

Når du velger smøremiddel, er det mange faktorer som spiller inn. Det finnes et bredt utvalg av smøremidler og meget spesifikke bruksområder, så det kan synes vanskelig å finne det optimale produktet.

Hos Klüber Lubrication har vi imidlertid oppsummert de viktigste valgkriteriene for å hjelpe deg å finne det rette produktet med bare noen få skritt.

  1. Lagerets driftstemperatur.
  2. Baseoljens viskositet (kappa-verdi) for smørefettet som skal brukes.
  3. Smørefettets hastighetsfaktor.
  4. Lagerets belastningsforhold (C/P).
  5. Smørefettets konsistens.

Når du har tatt hensyn til disse faktorene, er det bare 3 skritt som gjenstår før du kan begynne å bruke det nye smøremiddelet:

  1. Resultat av forhåndsvalget.
  2. Reduksjon av de forhåndsvalgte alternativene gjennom andre spesifikke krav for bruksområdet.

  3. Optimalt smøremiddel.

Driftstemperatur og hvorfor det er viktig

Som allerede nevnt, er temperatur et av de aller viktigste aspektene det må tas hensyn til ved valg og bruk av smøremidler for lagre. I fravær av en ekstern varmekilde kan friksjonen som genereres i lageret, gjøre at det når temperaturer på mellom 35 og 70 ºC. Utetemperaturen påvirker også lageret, slik at den faktiske driftstemperaturen til smøremiddelet øker eller minsker.

Smøremidler for bruk i bilsektoren må tåle “bare” -40 ºC, mens for fly blir temperaturen mye lavere etter hvert som høyden over havet øker. For å få god ytelse må driftstemperaturområdet være mye høyere enn det faktiske arbeidsområdet.

Som du kan se, er det mange faktorer å ta hensyn til. Lagersmøremidler gir trygghet og bedre arbeid. Det er nyttig å ha spesialister på smøremidler som kan velge det ene som best passer til dine behov. Kontakt Klüber Lubrication for å få råd tilpasset din situasjon og få det beste produktet for ditt utstyr.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.