Hvordan det rette smøremiddelet kan gjøre anlegget ditt mer energieffektivt

Friksjon er effektivitetens verste fiende. Det er behov for 100 millioner terajoule på verdensbasis for å overkomme den(1). Smøreolje med forbedret teknologi kan imidlertid øke effektiviteten betraktelig. De fleste moderne biler, for eksempel, bruker motorolje med meget lav viskositet samtidig som de er mer effektive, kraftigere og pålitelige enn tidligere modeller. Nå som mineraloljer er blitt erstattet av syntetiske typer, kan spesialsmøremidler og omhyggelig overvåkning også være til nytte innen industri – for eksempel i kjemisk industri, som er den største forbrukeren av både energi og fossilt drivstoff.

Utfordring for kjemisk industri

Kjemisk industri, herunder petrokjemikalier, er den største kilden til utslipp av klimagasser, ettersom den bidrar med ca. 20 prosent av verdens totale utslipp av klimagasse(2). Derfor har Klüber Lubrication utviklet KlüberEnergy som en flertrinnsprosess for å hjelpe kunder i denne sektoren med å øke prosesseffektiviteten og demonstrere energibesparelser i driften. Trinnene omfatter energirådgivning, energimåling, energianalyse og rapportering. Besparelser kan kvantifiseres i henhold til ISO 50015 og IPMVP* for å støtte energistyringssystemer (f.eks. ISO 50001).

Vi hjelper kundene våre til å innfri krav om kontinuerlig forbedring og oppnå eksterne mål for å kunne søke om å delta i incentivprogrammer. Kompressorer, girkasser, varmeoverføringssystemer og -vekslere anses alle som bruksområder der det finnes energisparingsmuligheter. Prosessen fører til klar og enkel rapportering av relevante verdier, herunder kostnadsbesparelser, CO2-utslipp, ROI og energiforbruk.

Kompressorer

Luft-, gass- og kjølekompressorer finnes i mange kjemiske prosesser, og må ofte virke under krevende forhold. Et dårlig valg av smøremiddel kan ha en direkte effekt på både kompressorens driftssikkerhet og effektivitet, og kan kanskje føre til katastrofal svikt. Med gasskompressorer er situasjonen spesielt kritisk, ettersom kompressoroljer kan reagere med prosessgassene eller angripe katalysatorer nedstrøms, noe som fører til produksjonsproblemer.

Bruk av mineraloljer i industrikompressorer er avleggs. Mineralolje er velkjent for sitt dårlige forhold mellom viskositet og temperatur, og lave motstand mot oksidering. Mineraloljebaserte smøremidler har en tendens til å bli degradert raskt i kompressorer med høy effektivitet. De høye driftstemperaturene forårsaker et drastisk viskositetsfall, og tidlig slitasje ved å tillate metall-mot-metall-friksjon. Degradering av mineralolje vil mest sannsynlig danne overflatebelegg slam, noe som påvirker utstyrets effektivitet.

Klüber Lubrication har et fullt utvalg av Klüber Summit-kompressoroljer, uansett hvilken type teknologi dine kompressorer er basert på. Kunder som har mistanke om dårlig effektivitet i kompressorer, kan ha mye å hente i programmene KlüberMonitor for oljetilstandsanalyse og KlüberEnergy for å lokalisere og rette på feil.

Hvis overflatebelegg eller slam har bygget seg opp i en kompressor av skruetypen, kan du rengjøre den med Klüber Summit Varnasolv og deretter skifte til en Klüber Summit-kompressorolje, som gir effektivitetsgevinster på opptil 5 prosent.

Girkasser

I kjemisk industri finnes girkasser i reaktoragitatorer, blandere, ekstrudere, transportører, pulveriseringsmøller, sentrifuger, kjøletårn, begerverk, roterende tørke-/kjølemaskiner og annet roterende utstyr. De er designet for å overføre elektrisk kraft fra en elektromotor til utstyr i bevegelse, og smøringen kan ha direkte innflytelse på effektiviteten deres.

Friction coefficients

Polyglykol (PAG)-baserte smøremidler som vår Klübersynth GH 6-produktfamilie tilbyr den beste energieffektiviteten, den lengste levetiden og høyeste slitasjebeskyttelsen.  Med hensyn til ytelse fungerer PAG-baserte smøremidler bedre enn alle andre syntetiske baseoljer, spesielt på bruksområder med mye glidefriksjon, som snekke- og hypoiddrev. Prosessforbedringer er mulig siden den lavere koeffisienten til PAG-oljer reduserer friksjon inne i girkassene, noe som fører til lavere driftstemperatur og redusert effekttap.

Hold utstyret rent for å opprettholde effektiviteten

Karbonavleiringer, slam og overflatebelegg utgjør de største utfordringene for effektiviteten i kjemisk industri. Mange kjemibedrifter bruker fremdeles mineraloljer på de fleste områder der utstyret utsettes for krevende forhold og tunge belastninger. Å presse mineraloljer til deres ytelses- og levetidsgrenser vil mest sannsynlig føre til overflatebelegg og karbonavleiringer i hele utstyrs- eller sirkulasjonssystemet. Disse klebrige sedimentene vil forårsake høyere energiforbruk, fastsittende ventiler, overoppheting, tilstoppede oljeledninger og -filtre, og økt nedetid på grunn av vedlikehold.

Klüber Summit Varnasolv er en konsentrert kondisjoneringsvæske som fungerer som et rensemiddel / en dispergeringsvæske som løser opp overflatebelegg og karbonavleiringer under bruk av forskjellig utstyr, uten behov for demontering. Den kan blandes med mineraloljer, syntetiske hydrokarboner, esteroljer og polyglykoler. Produktet kan også overhale og gjenopprette effektiviteten i oljeoverføringssystemer som har akkumulert harde avleiringer, kjent som forkoksing, på innsiden av rør. Hvis den ikke fjernes, kan forkoksing føre til redusert varmeoverføringskoeffisient for systemet, øke energiforbruket og gasstemperaturen. Den kan til og med blokkere rørledninger, starte brann og skape eksplosjonsfare.

Ettersom mange kjemibedrifter må balansere valget mellom karbonfotavtrykk og begrenset produksjonskapasitet, kan de enten opprette nye produksjonslinjer og betale deretter, eller forbedre prosesseffektiviteten. Noen ganger bestemmer kunder seg for å benytte seg av den forbedrede energieffektiviteten de får med våre spesialsmøremidler, til å øke produksjonen i stedet for å redusere energiforbruket.

Uansett hvilken ambisjon eller hvilket forretningsmål du har når det gjelder energieffektivitet, må du gjerne kontakte oss for en gratis teknisk konsultasjon. Kombinasjonen av kunnskap om bruksområder og våre spesialsmøremidler er en vinneroppskrift når det gjelder å gjøre prosessene dine både mer effektive og mer pålitelige.

Forfatter:
Jonathan Venditti, kjemiker
Global markedssjef, kjemisk industri

Referanser:

  1. Global impact of friction on energy consumption, economy and environment, FME transactions, K. Holmberg, A. Erdemir, 2015.
  2. Global Efficiency Intelligence, Infografikk: Chemical Industry’s Energy Use and Emissions , Ali Hasanbeigi, 11. november 2018

    * IPMVP: International Performance Measurement and Verification Protocol

 

Ta kontakt

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@no.klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.