En ren fremtid i shipping: whitepaper lanserer en ny generasjon med biologisk nedbrytbare smøremidler

De som driver med skipsfart står overfor store konkurranseutfordringer hver eneste dag. En av dem er balansegangen mellom lønnsomhet, kostnadseffektivitet og miljøbærekraftighet. Bærekraftskravene de setter for seg selv, eller som pålegges ved lov, som for eksempel obligatorisk bruk av miljøvennlige smøremidler (Environmentally Acceptable Lubricants – EAL-er), bringer ofte med seg ytterligere utfordringer: avhengig av deres utforming og kjemiske egenskaper, gir kommersielt tilgjengelige EAL-er ofte ikke samme ytelse som konvensjonelle mineraloljebaserte smøremidler med hensyn til dannelsen av en tilstrekkelig sterk oljefilm, deres kjemiske stabilitet og kompatibilitet med tetninger. En ny teknologi for produksjon av langtidsvarende smøremidler basert på syntetisk olje bebuder at den neste generasjonen med EAL-er er på vei, og viser at det å være "grønn" ikke behøver å bety å gå på kompromiss med teknisk ytelse.

En laboratoriestudie av eksperter hos Klüber Lubrication viser forskjellene mellom forskjellige EAL-er og en referanse-mineralolje. Blant EAL-ene som ble testet, hadde Klüberbio RM 8-100, den nye EAL-en for hylse fra Klüber Lubrication, den laveste økningen i totalsyretall (TAN) når smøremiddelet forurenses med vann, samtidig som det opprettholder en robust oljefilmtykkelse. Ettersom vann kan påvirke smøreoljen negativt og derfor også utstyret, er høy kjemisk stabilitet med vann og filmtykkelse, noe som gis av mineraloljebaserte smøremidler, svært viktig. Kun Klüberbio RM 8-100 kommer i nærheten av referansemineraloljen – og innfrir kravene for det "grønne feltet" (se figuren), der en EAL opprettholder ytelsen som kreves for pålitelig drift selv under høy belastning.

EAL new generation

Resultatene av studien viser: Klüberbio RM 8-100 gjør det ekstremt bra i begge testene og der derfor den eneste EAL i samme kvadrant som referansemineraloljen.

Kort sagt, fører den nye innovative teknologien som brukes av Klüber Lubrication til høyere ytelse sammenlignet med andre EAL-er, og bringer dette syntetisk olje-baserte smøremiddelet nærmere dem som er basert på mineralolje med hensyn til oljefilmtykkelse og stabilitet med vann, mens på andre ytelseskriterier, som oksideringsstabilitet og energieffektivitet, er det faktisk bedre.

Ta en kikk på vår nye whitepaper hvis du ønsker å vite mer om denne neste generasjonen av EAL-er.

Ta kontakt

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@no.klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.