100 prosent lokalprodusert grønn energi for Klüber Lubrication

Klüber Lubrication har tatt et besluttsomt skritt inn i fremtiden: Ved å kjøpe 100 prosent grønn strøm generert i regionen, beskytter vårt østerrikske datterselskap miljøet og overholder sitt ansvar for kommende generasjoner.

Karbonnøytral strømproduksjon for østerriksk datterselskap

Carbon-neutral electricity generation for our Austrian subsidiary

Fra fossile til fornybare energikilder: Siden 1. januar 2019 har Klüber Lubrication Østerrike fått levert såkalt grønn strøm, dvs. strøm fra fornybare kilder, til kontoret og produksjonsanlegget sitt. Denne strømmen genereres på en fullstendig karbonnøytral måte, dvs. uten utslipp.

Den nyvalgte strømleverandøren genererer strøm primært i miljøvennlige små vannkraftverk i Salzburg-distriktet. Denne beslutningen er vårt bidrag til bærekraftig bruk av ressurser.

"Flytter grensene" med hensyn til økologisk bærekraft

I samsvar med prinsippet selskapet har om å "flytte grensene", hviler vi ikke på laurbærene, men satser på kontinuerlig forbedring av effekten vi har på miljø og ressurser.

Innsatsen vår er ikke begrenset til de umiddelbare effektene handlingene våre har på miljøet, men har også til hensikt å multiplisere de positive effektene som blir våre kunder til del når de samarbeider med oss. Du finner mer informasjon om vårt engasjement for bærekraft, i bærekraftsrapport fra Klüber Lubrication.

Miljøansvar er et grunnleggende element av selskapsverdiene våre

Vi har hatt klima og miljø som en del av samfunnsansvaret vårt siden selskapet ble grunnlagt i 1929. Som et selskap i Freudenberg-konsernet er vi også underlagt FNs Global Compact, verdens største globale bærekraftstiltak for selskaper.

I tillegg til ressursvennlige produksjonsteknologier, miljøvern og sikkerhet på arbeidsplassen legger vi også stor vekt på bærekraftseffektene produktene våre har for kunden. Dette illustreres av følgende eksempler:

InterCement:
Finn ut hvordan bruk av de innovative smøremidlene våre fører til drastiske forbedringer både miljømessig og økonomisk for det brasilianske selskapet InterCement. Det har faktisk overskredet alle forventninger.

Vindkraft:
Smøremidler laget av Klüber Lubrication hjelper også vindturbinoperatører til å øke effektiviteten og redusere ressursbelastningen – uten å påvirke utstyrets ytelse. Slik bidrar vi til et bedre energifotavtrykk også med hensyn til klimavern.

E-mobilitet:
Til transport av varer mellom produksjonsanlegget vårt i München og logistikksenteret i Maisach kommer vi til å bruke grønn energi i form av elbiler, og har oppgradert infrastrukturen vår tilsvarende

Fotoelektrisk:
Vi utstyrte produksjonsanlegget vårt i Mexico med et fotoelektrisk system på 2800 kvadratmeter, noe som satte oss i stand til å spare mer enn 200 tonn karbondioksid i året.

Reduser utslipp og kostnader – med smøremidler fra Klüber Lubrication

Kontakt oss om tiltak du kan iverksette for å få et bedre miljøfotavtrykk: Med smøremidler fra Klüber Lubrication kutter du ikke bare kostnader: Du kan også gjøre produksjonsprosessene dine mer miljøvennlige, som et personlig bidrag til vern av miljøet.

Ta kontakt

Hvis du ønsker mer informasjon eller kvalifisert individuell rådgivning rettet mot dine krav og behov, ser vi frem til å høre fra deg!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.