Kalkulator for viskositetsindeks

Viskositeten til en væske er dens motstand mot flyt, og påvirkes i stor grad av temperaturen. Den øker med stigende temperatur, dvs. at væsken blir mer flytende. I hvor stor grad den kinematiske viskositeten er avhengig av temperaturen, kan vurderes på relativt grunnlag ved bruk av viskositetsindeksen. I bunn og grunn beskriver den hvordan viskositeten endres med temperaturen.

Fastsettelsen av viskositetsindeksen er basert på to oljetyper med samme startviskositet og store avvikende endringer i viskositet etter som temperaturen stiger.  Oljen som viser stor temperaturavhengighet, gis viskositetsindeks 0, mens oljen med mindre endring i viskositet gis viskositetsindeks 100. I henhold til DIN 2909 beregnes viskositetsindeksen ved å sammenligne endringen i viskositet i en olje med de to oljene som referanse.

Smøremidlers viskositetsindeks

Viskositeten til oljer og baseoljer i smørefett fra Klüber Lubrication kan fastslås ved bruk av den kjente kinematiske viskositeten ved 40 °C og 100 °C. Jo høyere viskositetsindeks, jo lavere viskositetsendring i en olje ved vekslende temperaturer. En høy viskositetsindeks sørger for konsekvente smøreegenskaper på tvers av et bredt temperaturområde.

Kinematisk baseoljeviskositet

mm²/s
mm²/s

Beregningene på dette nettstedet er basert på generell erfaring og kunnskap i henhold til DIN 2909 på utgivelsestidspunktet, og er kun for informasjonsformål. Informasjonen utgjør ikke noen erklæring med hensyn til spesifikasjoner, bekreftelse av egenskaper/garantier eller egnetheten til produkter for spesifikke bruksområder. All informasjon kan endres og gjør ikke krav på å være uttømmende, korrekt eller nøyaktig. Klüber-produkter forbedres kontinuerlig. Klüber Lubrication forbeholder seg derfor retten til å endre alle tekniske data når som helst og uten varsel.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.