Driftsviskositet kalkulator

Viskositeten til en væske er dens motstand mot flyt, og påvirkes i stor grad av temperaturen. Den øker med stigende temperatur, dvs. at væsken blir mer flytende. Endringen er imidlertid ikke lineær i forhold til temperaturen. Forholdet er dobbel-logaritmisk. Dette forholdet, som ble beskrevet av Ubbelohde og Walther, henviser til mineraloljer. Det kan i det første anslaget også brukes for syntetiske oljer.

Driftsviskositeten til smøremidler

Driftsviskositeten til oljer og baseoljer i smørefett fra Klüber Lubrication kan fastslås omtrentlig ved bruk av den kjente kinematiske viskositeten ved 40 °C og 100 °C.  Viskositeten til et smøremiddel (der belastninger, hastighet osv. er tatt med i beregningen) er en av indikatorene for smørefilmdannelse mot friksjon og slitasje. Syntetiske oljer, spesialtilsetninger og forskjellige tykningsmiddelkonsepter gjør det mulig for smørefilmen å bli dannet allerede ved en lavere, energieffektiv viskositet.

Kalkulator for viskositetsindeks

Kinematisk baseoljeviskositet

mm²/s
mm²/s
°C

Beregningene på dette nettstedet er basert på generell erfaring og kunnskap i henhold til DIN 51563 og Ubbelohde-Walther på utgivelsestidspunktet, og er kun for informasjonsformål. Resultatene er omtrentlige verdier for å forutsi driftsviskositeten. I praksis må imidlertid den faktiske viskositeten kontrolleres av brukeren ved hjelp av egnede metoder i hvert enkelt tilfelle. Informasjonen utgjør ikke noen erklæring med hensyn til spesifikasjoner, bekreftelse av egenskaper/garantier eller egnetheten til produkter for spesifikke bruksområder. All informasjon kan endres og gjør ikke krav på å være uttømmende, korrekt eller nøyaktig. Klüber-produkter forbedres kontinuerlig. Klüber Lubrication forbeholder seg derfor retten til å endre alle tekniske data når som helst og uten varsel.

Ta kontakt

Du kan nå oss via kontaktskjemaet, ringe oss (+47 648 37 800) eller sende en e-post direkte til vår kundeservice (klueber.no@klueber.com). Vi ser frem til forespørselen din!

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.