Med det rette smøremiddelet kan du forlenge levetiden til maskiner og komponenter. Med den rette tjenesten kan du dessuten spare energi og vedlikeholdskostnader og øke produktiviteten. Vi viser deg hvordan vårt omfattende tilbud av tilleggstjenester gir reell merverdi.

KlüberEfficiencySupport – smøremiddelrelaterte tjenester av høy kvalitet

Er det viktig for deg at maskinene dine fungerer pålitelig, effektivt og i lang tid? Våre spesialsmøremidler har et kjempepotensial for å redusere kostnader knyttet til energi, reservedeler og arbeidskraft, samtidig som de øker produktiviteten. Med de modulære tjenestene våre hjelper vi deg til å øke effektiviteten i produksjonsanleggene og -prosessene dine. Det gjør vi ved hjelp av målbare og ikke minst langvarige besparelser.

KlüberEfficiencySupport – et system for å identifisere og utnytte optimeringspotensial

Vår velprøvde og godt testede metodologi består av en flertrinns, systematisk tilnærming. Enten det dreier seg om å bedre energieffektiviteten ved installasjonene, effektiviteten til vedlikeholds- og produksjonsprosesser, maskiner eller komponenter, samarbeider vi med deg for å finne løsninger som gir merverdi for virksomheten og som går langt utover enkle smøremiddelanbefalinger. Dessuten bekrefter vi at våre anbefalinger virker i praksis, for å være sikker på at de gir håndfaste resultater. Dette gir et utmerket grunnlag for innføre disse optimeringene på bredere basis i andre fabrikker og anlegg.

KlüberEfficiencySupport – effektivitet gjennom know-how

For hver tjenestemodul tilbyr vi individuell opplæring til medarbeiderne dine innen smøring og tribologi. Vi justerer opplæringsinnholdet til de respektive ansvarsområdene til medarbeiderne i din bedrift. Dette setter dem i stand til å bruke de nyanskaffede ferdighetene umiddelbart og øke effektiviteten og sikkerheten ved anlegget.

Rask oversikt over tjenestemodulene våre:

Our service modules at a glance

Rask oversikt over dine fordeler:

  • Verdifullt: vi gjør produksjonsanleggene og -prosessene dine mer effektive
  • Tilpasset: løsninger tilpasset dine behov
  • Målbart: levering av besparelser som kan beregnes og merverdi som kan måles
  • Bærekraftig: besparelser som bidrar på lang sikt
Ta kontakt

Ta kontakt

KlüberEfficiencySupport er tilgjengelig over hele verden. Vi er der du er! Ta kontakt med din egen Klüber Lubrication-rådgiver.

For videre informasjon om behandling av dine data via kontaktskjemaet, vennligst vis til databeskyttelseerklæringen.