Smørepastaer

Smørepastaer – spesielle bruksområder under ekstreme forhold

Smørepastaer reduserer eller forhindrer tribo-korrosjon (friksjonsoksidering), stick-slip og klebeslitasje (fastbrenning). Avhengig av sammensetningen, er smørepastaer resistente for vann, damp eller andre medier mens de samtidig beskytter mot korrosjon.

Smøre- og monteringspastaer for normale temperaturer

Hvis det er krav til at smøremidlene skal ha medieresistens eller nødsmøringsegenskaper utenom høy slitasjebeskyttelse og lastbærekapasitet, er pasta et godt alternativ. Pasta brukes også ofte til oppstart- og innkjøringssmøring av koblinger, maskinstyreskinner og positive og strømbrytende koblinger.

Smøre- og monteringspastaer for høye temperaturer

Hvis det er krav til motstandsdyktig smørefilm for å oppnå temperaturer på opptil 1200 °C (2192 °F), er pasta å foretrekke. De flytende bestanddelene fordamper ved 200 °C (392 °F) og ved enda høyere temperaturer sikrer at tørrsmøring opprettholder funksjonen og gjør det enklere å demontere senere.

Skruepastaer gjør det enklere å samle skrueforbindelser med definerte belastninger og gjør det enklere å løsne skrueforbindelser selv etter kjøring ved ekstreme temperaturer.