Smøreoljer

Den riktige smøreoljen for pålitelig drift

Smøreoljer har enestående penetrerings- og fukteevne og sørger for varmespredning fra friksjonspunkter. Bortsett fra smøring, har de også en rengjøringsfunksjon for å rense kontaminanter, slitepartikler eller rester fra friksjonspunktet.

Giroljer

En girkasses effektivitet avspeiles i energiforbruket. En konstant lav oljetemperatur i en girkasse beviser at det er lite friksjon og slitasje, da lite energi forbrukes. Riktig girolje bidrar derfor til effektiv, lavfriksjons- og jevn drift av sylindriske, koniske eller snekkehjul. Klüber Lubrications vide utvalg av giroljer kan oppfylle alle sofistikerte krav når det gjelder levetid, kompatibilitet med lakk og pakninger og korrosjonsbeskyttelse.

Klebrige smøreoljer

Spesielt åpne gir krever svært klebrige smøremidler for å beskytte tannflankene godt mot slitasje over lang tid. Klüber Lubrication har et omfattende utvalg av smøremidler for oppstart og innkjøring av store girdrev og for girdrift og reparasjon under varierende driftsforhold i alle klimasoner.

Kjedeoljer

Kjedetrekk må virke pålitelig, ofte under krevende og vanskelige driftsforhold som fuktighet, medieinnflytelse og høye, lave eller svingende temperaturer. God klebeevne og penetrerende egenskaper kreves, da kjedeoljene verken skal kastes av eller vaskes ut av friksjonspunktene. Klübers erfaring med høytemperatur-kjedeoljer for transportbånd, filmstrekkere, kontinuerlige trepresser, tørke- og bestrykningsanlegg og næringsmiddel- eller tekstilindustrien er spesielt imponerende.

Kompressoroljer

Smøremidler som brukes til kompressorer må være kompatible med luft, prosessgasser eller kjølevæsker. De kan også brukes til tømming av gass, f. eks. i vakuumpumper. Klüber Lubrications Summit- og Tyreno-produkter er spesielt godt egnet for disse bruksområdene.

Smøreolje for tekstilindustrien

Tekstilindustrien har spesielt høye krav til smøring: høye temperaturer i roterende pumper, nøytral atferd mot syntetiske tekstilgarn, avfetting av nåler og høye temperaturer eller aggressive media i tekstilbearbeidingsmaskiner. Klüber Lubrication har et vidt spekter av utprøvde og testede produkter til disse bruksområdene.

Suspensjoner med faste smøreemner

Suspensjoner med faste smøreemner kan brukes til å oppnå langsiktige smøreegenskaper i olje-smurte komponeneter og ved høye temperaturer, f. eks. i kjeder, skruer eller styreskinner i industriovner. Disse spesialblandingene inneholder faste smøremidler i tillegg til spesielle bæreoljer. Oljekomponenten fordamper ved temperaturer på ca. 200 °C (392 °F) og den faste smørekomponenten overtar smøringen som tørrsmøremiddel.