Smøremiddeldispensere

Klübermatic: Automatiske smøremiddeldispensere

I tillegg til olje og fett med høy ytelse, leverer Klüber Lubrication også et utvalg av automatiske smøremiddeldispensere for installasjoner og komponenter, og tilbyr en utprøvd og testet smørepakke med flere fordeler.

Klüber Lubrication leverer en ideell kombinasjon av det optimale smøremiddelet med automatisk dispenser for en rekke forskjellige bruksområder:

Fordeler med automatisk smøring

 • Nøye utvalgt kombinasjon av spesialsmøremiddel og dosering, supplert med konsultasjon og service.

Pålitelighet

 • pålitelig, ren og presis smøring, høy maskintilgjengelighet, bedre maskin- og smøremiddelhygiene

Sikkerhet

 • bedre sikkerhet på arbeidsplassen på grunn av redusert vedlikehold og reparasjonsarbeid i faresoner eller områder som er vanskelig tilgjengelige

Økonomisk effektivitet

 • redusert manuelt vedlikeholdsarbeid for perifere smørepunkter og smørepunkter som er plassert langt fra hverandre,
 • ingen nedetid eller stillstand under smøring og vedlikehold,
 • beskyttelse av smørepunkter og smøresystemet mot negative faktorer i omgivelsene, f. eks. støv, kontaminasjon eller fukt,
 • betydelig lavere risiko for å forveksle smøremidler sammenlignet med manuell smøring,
 • effektiv bruk av smøremidler, ingen oversmøring og lekkasje som skyldes ukontrollert dosering av smøremiddel.

Produktutvalg:

 • Klübermatic FLEX
 • Klübermatic NOVA
 • Klübermatic STAR VARIO
 • Klübermatic STAR CONTROL TIME
 • Klübermatic Basic Kits
 • Klübermatic accessories
 • Utvalg av smøremidler for Klübermatic smøredispensere