Serviceprodukter

Kombinasjoner av produkter og tjenester

Smøremidler og støttende tjenester levert av Klüber Lubrication tilpasses brukerens behov. Vårt omfattende produktsortiment kompletteres med tilsvarende tjenester for å oppnå et komplett pakkeresultat.

KlüberEfficiencySupport

I tillegg til et stort utvalg av smøremidler, leverer KlüberEfficiencySupport supportservice av høy kvalitet. Du kan benytte deg av hele servicepakken eller en utvalgt modul. Alle moduler er kompatible og kompletterer hverandre.

KlüberEfficiencySupport består av følgende:

KlüberEnergy:

Serviceytelse for optimal energieffektivitet av smøremiddeloppgaven. Rapporter om konkrete besparelser


KlüberMaintain:

Support for ditt smøre- og vedlikeholdsprogram / TPM (Total Productive Maintenance) med sikte på de nødvendige smørevedlikeholdsoppgavene.

KlüberMonitor:

Vi anbefaler optimeringer for å øke din produktivitet på grunnlag av tribologiske analyser av ditt bruksområde og utprøvinger på testbenk.

KlüberRenew:

Service for å forlenge levetiden til dine kostnadsintensive komponenter som store gir og kjeder, inkludert passende opplæring.