Nyheter

Nytt syntetisk høytemperaturfett for nærings- og legemiddelindustrien

26. April 2017

Nytt syntetisk høytemperaturfett for nærings- og legemiddelindustrien

Innovativt NSF H1-smøremiddel for lager som arbeider under permanent høye temperaturer

Høye produksjonstemperaturer innen næringsmiddelindustrien, for eksempel i ovner, transportbånd eller motorer, medfører stor belastninger på lagrene. Klüber Lubrication har nå lykkes å utvikle et nytt høytemperaturfett for et bredt spekter av applikasjoner innen næringsmiddelindustrien, som kan oppnå sine fulle potensialer ved permanente temperaturer opp til 160 grader Celsius. Dette ble gjort mulig gjennom å bruke et innovativt, FDA-godkjent polyureafortykkningsmiddel som ble utviklet av Klüber Lubrication. Det nya høytemperaturlagerfettet Klüberfood NH1 74-401 er NSF H1-registrert og sertifisert i henhold til ISO 21469.

"Ved smøring av lagre som drives ved høye temperaturer, har produsentene ofte vært nødt til å senke forventningene når det gjelder matsikkerhet og i stede bruke industrielle fettstoffer", sier Paolo Spolaore, Global Market Manager Food Industry på Klüber Lubrication. "Siden vårt nye høytemperaturfett er designet for temperaturtopper opp til 180 grader Celsius, er det den perfekte løsningen, ikke bare for smøring av lagrene i bakeri industrien, men også for andre næringsmiddelsegmenter. I tillegg kan antall nødvendige smøremidler reduseres, noe som reduserer risikoen for kryss-kontaminering.

" Med Klüberfood NH1 74-401 kombineres mangfoldigheten hos det innovative polyureafortykkningsmiddelet med egenskapene og den høy laste kapasiteten hos den syntetisk baseoljen. Som et resultat, oppnås forlengede smøreintervaller og vedlikeholds intervaller ved middels og høye temperaturer, mens mindre mengder av smøremiddel er nødvendig i produksjonsprosessen. Klüberfood NH1 74-401 er egnet for manuell påføring, så vel som bruk i sentralsmøresystemer.