Korrosjonshemmere

Klüber Lubrications antikorrosjonsmidler for beskyttelse og smøring

Korrosjon kan forårsake betydelig skade på maskiner og installasjoner. Anti-rustmidler kan forhindre, redusere eller utsette korrosjon, avhengig av materiale og belastning. Metaller som ikke er rustfrie kan beskyttes på lang sikt med rustbeskyttende midler laget av Klüber Lubrication.

Rusthemmende midler og rustfjernere

Rustfjernere og rusthemmende midler brukes på maskiner som ikke er rustfrie eller installasjoner i våte eller fuktige miljøer. Kravene er spesielt høye hvis utstyret brukes i, eller transporteres gjennom sjøveier.

Spesielle typer korrosjon

For å beskytte komponenter mot spesielle typer korrosjon, som tribokorrosjon, pasningsrust eller galvanisk korrosjon, brukes smørepasta eller smørefett.