ขอเชิญร่วมงานอบรมและสัมมนาหัวข้อ เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร

หัวข้อ:            เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมอาหารในยุค 4.0

วันศุกร์ที่        31 มีนาคม 2566

เวลา              09.00 น. – 16.30 น. (ลงทะเบียนวันงาน 08.30 น.)

สถานที่          โรงแรมโนโวเทล บางนา (ถ.ศรีนครินทร์)

ขอเชิญลงทะเบียน คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน *เข้าร่วมอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ*

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

“ผสานความรู้สารหล่อลื่น ความเชี่ยวชาญระดับโลก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้การหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอาหารง่ายขึ้นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

**ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับของที่ระลึกท่านละ 1 ชิ้น (รับของที่ระลึกณ จุดลงทะเบียน)**

***พร้อมลุ้นของรางวัลตลอดงานและจับรางวัลผู้โชคดีจำนวน 6 รางวัล** 

หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ที่นี่

QR Code_food-seminar-31032023

รายละเอียดหัวข้อการอบรมสัมมนาและวิทยากร

เวลา หัวข้อ ผู้บรรยาย
09:00 – 09:15 a.m.

ร่วมสร้างความยั่งยืนไปกับคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น

คุณสุรชัย เหลืองรังสรรค์ | Head of Market Management

09:15 – 10:00 a.m.

การพัฒนาประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมอาหารด้วย TPM Service

คุณเกษธนภรณ์ นาคละมูล | Senior Market Manager - Food Industry

10:00 – 10:20 a.m.

MOSH and MOAH มีผลอย่างไรกับความปลอดภัยของอาหารและการซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมอาหาร (บรรยาย: ภาษาอังกฤษ)

คุณคัลลัมม์ แม็คคลาวด์ | Regional Market Manager, Food Industry

10:20 – 10.30 a.m. พักรับประทานของว่าง  
10:30 – 11:30 a.m.

บริหารงานซ่อมและบำรุงรักษาภายใต้หลักการ “Smart Food Factory”

รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(EHEDG Authorized Trainer)

11.30 – 12:00 a.m.

ช่วงถาม-ตอบ และสรุปการบรรยาย

 
12:00 - 01:00 p.m. พักรับประทานอาหารเที่ยง  
01:00 - 01:45 p.m.

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบริ่งให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ

คุณวิทวัส เมฆฉาย | Senior Technical & Service Engineer

01:45 - 02:30 p.m.

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเกียร์ให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ

คุณปรเมษฐ์ สิริวีระพันธุ์ | Senior Technical & Service Engineer

02:30 - 02:45 p.m. พักรับประทานของว่าง  
02:45 - 03:30 p.m.

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโซ่ให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ

คุณวิทวัส เมฆฉาย | Senior Technical & Service Engineer
03:30 - 04:15 p.m. การบริหารงานซ่อมบำรุงในยุคดิจิทัลด้วย EfficiencyManager

คุณปรเมษฐ์ สิริวีระพันธุ์ | Senior Technical & Service Engineer

04:15 - 04:30 p.m. ตอบข้อซักถาม และปิดการบรรยาย  

 

สู่โลกดิจิทัล ด้วยการบริหารการผลิตองค์รวม (TPM) : วิธีการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

 

 

TPM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน