สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะต้องยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ผลิตด้วย

น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะต้องยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ผลิตด้วย

Case Study: สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ในอุตสาหกรรมอาหารและนม

 • สารหล่อลื่นสำหรับเครื่องโฮโมจีไนส์เซอร์ (Homogenizer) ในอุตสาหกรรมอาหารและนม - ช่วยประหยัดพลังงานและสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรม

   

  Downloads

Klüber Lubrication เราพัฒนาสารหล่อลื่นเกรดพิเศษที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 21469 และได้รับการจดทะเบียนมาตรฐาน NSF H1, 3H และ HT1 ซึ่งช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายลงได้ และเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานให้แก่โรงงานของคุณ

ในการกระบวนการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม การแปรรูปเนื้อสัตว์ เบเกอรี่ หรือการผลิตผลิตภัณฑ์นม ต่างก็มีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน และล้วนมีความต้องการการหล่อลื่นที่แตกต่างกันด้วย

เพื่อให้การใช้งานสารหล่อลื่นสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเหล่านั้นสอดคล้องกับมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ผู้ผลิตต้องมีสารหล่อลื่นทั้งน้ำมันและจาระบีที่ได้รับการจดทะเบียนตามมาตรฐาน NSF H1

ในฐานะสมาชิกของ EHEDG (องค์กรในสหภาพยุโรป เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยในระหว่างกระบวนการแปรรูปและการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร) เราทราบถึงความต้องการของคุณและสนับสนุนการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารของคุณอย่างเต็มที่ เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมานานกว่า 80 ปี จากประสบการณ์นี้เราไม่เพียงแต่พัฒนาสารหล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำที่มีประโยชน์และเป็น Solution เฉพาะคุณ

เรายังพัฒนาแนวคิดการจัดการการสารหล่อลื่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการหล่อลื่นในโรงงานของคุณอย่างยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ซึ่งคุณสามารถนำแนวคิดนี้ร่วมกับกระบวนการ HACCP ของคุณได้

เรายินดีให้คำแนะนำคุณในการหาทางออก (Solution) ที่เหมาะสม สำหรับโรงงานของคุณ

 

ประโยชน์ที่คุณได้รับ

 • สารหล่อลื่นเกรดพิเศษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ NSF H1 และ ISO 21469
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบเช่น ตามมาตรฐาน HACCP

 • การได้รับการฝึกอบรม (In-house training)

 • สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

 • ได้รับประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น

 • ความปลอดภัยตามสุขอนามัยการผลิตอาหาร

Food-right-tools-your-manufacturing
 • อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

  Downloads
 • อุตสาหกรรมอาหาร
  Downloads

สารหล่อลื่นมาตรฐาน H1 สำหรับผลลัพท์ที่ถูกต้อง

Klüber Lubrication เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารหล่อลื่นเกรดพิเศษ ทั้งน้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เรานำเสนอสารหล่อลื่นที่ได้รับมาตรฐานการรับรองและขึ้นทะเบียน NSF H1 และ สารหล่อลื่นของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ผ่านมาตรฐาน ISO21469 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food grade lubricants) ในการควบคุมการผลิตสารหล่อลื่นฟู้ดเกรดที่จะทำให้โรงงานผลิตอาหารมีความมั่นใจในเรื่อง Food safety ได้อย่างแท้จริง  

เรามีผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นฟู้ดเกรดมากกว่า 100 รายการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal และ Kosher ซึ่งล้วนได้รับมาตรฐาน NSF H1 ทั้งสิ้น

ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้ใช้สารหล่อลื่นที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่สายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอาหารต้องการ ซึ่งจะทำให้การผลิตของคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

การเลือกสารหล่อลื่นที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงการใช้งานให้มีความน่าเชื่อถือและการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนประกอบและอะไหล่ การลงทุนด้วยการเลือกใช้สารหล่อลื่นคุณภาพสูงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาและการต้นทุนการผลิตในระยะยาว

NSF-logo

ISO 21469 – สุขอนามัยสำหรับกระบวนการผลิต

มาตรฐาน ISO 21469 เป็นการวางเกณฑ์ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับการผลิต และการใช้สารหล่อลื่น H1 ที่อาจสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจ การผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 21469 สามารถช่วยให้ผู้ผลิตลดความเสี่ยงในการเกิดการปนเปื้อน และ ทำให้การผลิตสารหล่อลื่นมีความปลอดภัยในทุกเหตุการณ์ที่สัมผัสกับอาหารโดยไม่ตั้งใจ

กระบวนการรับรอง ISO 21469 ยังเป็นการทบทวนระดับของการควบคุมคุณภาพที่ใช้กับการผลิต การจัดจำหน่าย และการเก็บรักษาสารหล่อลื่น เพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงสุด

Klüber Lubrication เราเป็นบริษัทแรกๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ และยังได้รับมาตรฐานการผลิตอื่นๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอีกมากมาย

ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเหล่านี้ แต่ได้รวมถึงกระบวนการผลิตสารหล่อลื่น H1 ของเราอีกด้วย ซึ่งทำให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่า สารหล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับการปกป้องการปนเปื้อนตลอดการผลิตสารหล่อลื่นจนกระทั่งสารหล่อลื่นนั้นส่งถึงมือคุณ

EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้ยกระดับความปลอดภัยของอาหารโดยบริษัท เป็นสมาชิกขององค์กร EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group)

ข้อกำหนดและระเบียบของ EHEDG ได้อธิบายการใช้เครื่องมือในการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและใช้สำหรับผู้ผลิตสารหล่อลื่น H1 และได้รวมถึงวิธีใช้เครื่องจักรในการผลิตหรือส่วนประกอบของเครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น H1

EHEDG ได้แนะนำสารหล่อลื่นกลุ่ม H1 เป็นกลุ่มพิเศษ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีหลายครั้งที่ผู้ใช้งานอาจจะรู้และ/หรือไม่รู้ จึงได้นำสารหล่อลื่นกลุ่ม H2 มาใช้ในการผลิต ซึ่งจริงๆ แล้วสารหล่อลื่นH1 ต่างหากที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือความเข้าใจพื้นฐานที่ผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานสารหลื่อลื่นกลุ่ม H1 มาเปรียบเทียบกับสารหล่อลื่นกลุ่ม H2 อย่างไรก็ตาม EHEDG ไม่สนับสนุนให้มีการใช้งานแทนกัน เพราะอาจมีโอกาสในบางกรณีที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อน ได้

 

ประโยชน์ที่คุณได้รับ

 • สามารถมั่นใจในความปลอดภัย Food safety ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเครื่องจักรไปจนถึงการติดตั้งเครื่องจักร
 • ผู้ผลิตสามารถวางใจในประสบการณ์ของเราในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 

EHEDG-logo

สอบถามและสั่งซื้อสินค้าทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

โทรศัพท์ +66 (0) 2 792 2822

Email: marketing@th.klueber.com

หรือ ส่งข้อซักถามผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียด (ชื่อบริษัท และ ที่อยู่ ที่ตั้งโรงงาน) ของท่านเพื่อให้บริษัท ฯ ติดต่อกลับตามอิเมลที่แนบมาด้านล่าง

คลิกเพื่อลงทะเบียน Download ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product information

Contact-sales

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริษัท คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

  เลขที่ 5 อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชั้นที่ 12
  ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม)
  ถนนกรุงเทพกรีฑา หัวหมาก
  บางกะปิ กรุงเทพ 10240
  ประเทศไทย

  email : marketing@th.klueber.com
  Phone : +66 (0) 2792 2822

  +66 (0) 2 792 2822

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน