PFPE produkty pro chemický průmysl

Řešení pro vysoký výkon a zabezpečení provozu.

Řešení pro vysoký výkon a zabezpečení provozu.

Proč jsou výrobky na bázi PFPE tak užitečné?

PFPE (perfluorovaný polyether) - je polymer s dlouhým řetězcem sestávající z atomů uhlíku, kyslíku a fluoru.

Jeho molekulární struktura může být rozvětvená, lineární nebo kombinace obou, v závislosti na požadovaných vlastnostech. Atomy fluoru a kyslíku jsou silně vázány na atomy uhlíku. PFPE je chemicky velmi inertní, protože ani jeden prvek v molekule nereaguje.

Tato vlastnost poskytuje vynikající výkon při vysokých teplotách a činí PFPE mimořádně užitečným v přítomnosti vysoce reaktivních chemikálií, jako jsou korozivní látky, kyseliny a kapalný kyslík.

play_arrow

Výhody aplikace:

Větší bezpečnost provozu díky ...

 • Použití nehořlavých produktů
 • Použití netoxických látek
 • Eliminace materiálů obsahujících těkavé organické sloučeniny, chlor a silikon
 • Chemická netečnost použitých látek
 • Kompatibilní s celou řadou elastomerů
 • Kompatibilita s mnoha chemikáliemi

Dlouhá životnost ...

 • Pod vlivem agresivních chemikálií
 • Při vysokých teplotách
 • Se silnými výkyvy teplot
 • Díky nízkým ztrátám odpařováním

Více o řadě produktů BARRIERTA zde.

Chcete se dozvědět více?

 • Petr Kněžourek

  Sales Engineer

  +420 605 248 374

Vyplňte prosím tento formulář.