„Pushing the limits“ – a termékeink eszenciája és az eleven igény, hogy kitágítsuk a határokat. Hogy ennek a kihívásnak nap mint nap eleget tudjunk tenni, összehozzuk a teljesen eltérő tapasztalatokkal, perspektívákkal és kompetenciával rendelkező embereket. A változatosságot nemcsak üdvözöljük, hanem ösztönözzük is. Hiszen meggyőződésünk: csak akkor, ha a munkatársaink szabadon kibontakoztathatják magukat, érik el a lehető legjobb eredményeket.

Sokszínűség a Klüber Lubricationnél

A Klüber Lubrication munkatársainak egymással, valamint a cégünk partnereivel és a vevőivel való együttműködése előítéletektől mentes, és azt az értékek, valamint egymás megbecsülése jellemzi – származástól és nemzeti hovatartozástól, világnézettől és vallástól, képzettségtől és fogyatéktól, kortól, nemtől és szexuális azonosságtól függetlenül. Teret kínálunk a személyes továbbfejlődéshez, és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy megvalósulhassanak a saját ötletek.

A munkatarásainknak ez a nyitottsága és sokszínűsége erősíti a kreativitásunkat és az innovációs erőnket. Ugyanez jellemző a vevőink és beszállítóink sokféleségére, így abban a helyzetben vagyunk, hogy fel tudunk készülni a legkülönfélébb és változó szükségletekre. Nálunk, a Klüber Lubricationnél a diverzitás nem kötelesség, hanem a vállalati sikereink egyik jelentős tényezője.

A téma röviden: a sokszínűség mint a siker tényezője

A téma röviden: a sokszínűség mint a siker tényezője
  • Előítélettől mentesen! Az értékek és egymás becsülése mind a 31 telephelyünkön eleven értékek
  • Üdvözüljük a különböző adottságokat! Mi hangsúlyt fektetünk a sokszínűségre, az új ötletekre és a továbbfejlődésre
  • Egyensúly a szakmai- és a magánélet között: nálunk ez is élő valóság
  • A társadalmi felelőség kötelez! Mi a Sokszínűség Chartájanak (Diversity Charter) egyik aláírója vagyunk
  • Éllovasnak maradni! Aktívan alakítjuk a sokszínűséget – ez a sikerünk egyik tényezője

Egyenrangú felek: Egyenjogúságot mindenkinek!

A sokszínűséget aktívan alakítani

A kompetencia nem kor kérdése. A furfangos ötletek és a gyakorlati tapasztalatok ötvözéséből innováció lesz. Ezért mi a Klüber Lubricationnél egy olyan munkakörnyezetről gondoskodunk, ahol 4 generáció hatékonyan, egyenrangú félként működik együtt. Ezzel egyidejűleg tudatában vagyunk a demográfiai változásoknak, különösen Németországban. A generációk célirányos menedzselésével támogatjuk a szakemberek képzését és a megüresedett állások betöltését.

 

Menedzser, fejlesztő, műszaki értékesítő vagy műszakvezető: nálunk a nők minden területen és minden pozícióban dolgoznak. A férfiak és a nők egyenrangú kezelése jelentős alappillérét képezi a sokszínűségi koncepciónknak. A továbbiakban is növelni akarjuk a nők arányát a vezető pozíciókban és a szakértőink között. Ebben a szándékunkban az állást pályázó nők célirányos megszólítására építünk, és megpróbálunk a műszaki területeken még több női munkatársat alkalmazni. Ennek a valóra váltását mérjük és dokumentáljuk, és ezáltal tudjuk szavatolni az átlátható és követhető személyzeti döntéseinket

Nemzetközi. Személyes.

53 nemzetiség, ebből 41 a müncheni központunkban: kulturális sokszínűség jellemzi a globálisan tevékenykedő vállalatunkat. Mi pedig aktívan támogatjuk a munkatársaink cseréjét a 31 telephelyünkön: már a gyakornok programunkban megadjuk a munkatársaknak a lehetőséget, hogy az életet és a munka világát egy másik telephelyen is megismerhessék. A további karrierjük folyamán is lehetővé tesszük, hogy szerte a világban végezhessék a munkájukat. A célirányos munkaerő alkalmazási politikánkkal összefüggésben így gondoskodunk a vállalatunk nyitottságáról és kulturális érzékenységéről.

A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokat profitálunk a sokszínűségből. Munkatársaink országhatárokon átnyúló cseréje és együttműködése segít nekünk, hogy felismerjük és megértsük a vevők regionálisan eltérő szükségleteit. Közösen fejlesztünk ki olyan termékeket, amelyekkel az adott piac kihívásainak eleget lehet tenni – és amelyek más piacokon szintén komoly érdeklődésre tartanak számot.

Overview of the origins of our employees

A térkép áttekintést ad arról, hogy munkatársaink milyen kontinensekről származnak. A százalékos adatok a foglalkoztattak teljes létszámára vonatkoznak. Összesen több mint 2.300 ember dolgozik 6 kontinensről és 53 országból a Klüber Lubricationnél. (2020 április állapot)

A munkahely és a család összeegyeztethetősége

A Klüber Lubrication globálisan tevékenykedő vállalat, több mint 2.300 munkatárssal világszerte. Ennek ellenére nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden munkatársunknak biztosítsuk a munka, család és szabadidő összeegyeztethetőségét, a mindenkori életszakasznak és a karriercéloknak megfelelően. Rugalmas munkaidő, home office és mobil munkavégzés – meggyőződésünk, hogy tartós és közös sikert csak a szakmai karrier és a beteljesedett magánélet összeegyeztethetőségével lehet elérni. A mamák és papák támogatására, valamint a gyermeknevelési szabadság elteltével a munkába történő minél egyszerűbb visszatérés érdekében Münchenben különböző napközi otthonos óvodákkal működünk együtt. Ezen túlmenően a nyári szünidőben 2 hetes gyermekgondozási lehetőséget is felkínálunk.

Társadalmi felelősség: mi cselekszünk!

Tudatában vagyunk a szociális és társadalmi felelőségünknek és ez a tetteinken mérhető. Mint a Sokszínűség Chartájanak (Charta der Vielfalt) egyik aláírója köteleztük magunkat, hogy a Klüber Lubricationnél egy olyan munkakörnyezetet teremtünk, amely előítéletektől mentes. Ezért egymásra és az integrációra építünk: büszkék vagyunk arra, hogy menekülteket alkalmaztunk határozatlan idejű munkaszerződésekkel.

A fogyatékkal élő emberek erősebb és tartós munkábavonását is célul tűztük ki. Mi a megfelelő képzettségű, de fogyatékkal élő embereket a szabad munkaerő piacról alkalmazzuk. Ezen kívül úgy támogatjuk az ilyen emberek szakmai életbe történő befogadását és az abban történő részvételüket, hogy olyan üzemeknek adunk megbízásokat, melyekben fogyatékkal élők dolgoznak.

Sokszínűségi Tanácsok (Diversity Councils) & képzések

 Aktívan alakítjuk a sokszínűséget

Aktívan dolgozunk a változatosságon, szeretnénk ebben éllovasok lenni. A hat regionális Sokszínűségi Tanácsban a legkülönfélébb szakterületekről találhatók elhivatott emberek. Közösen terveznek a világszerte megtalálható telephelyeink számára intézkedéseket. Vezérszónokokat hívnak meg, vitaesteket vagy közvetlen akciós heteket szerveznek. A cégünknél mindenkit támogatunk, hogy bekapcsolódjon és részt vegyen.

 

Az akarjuk, hogy munkatársaink érzékenyek legyenek a téma iránt, és hogy a sokszínűség tartósan és felismerhetően rögződjön a vállalati kultúránkban. Ennek a kiemelt fontosságát rendszeres képzéseken keresztül tudatosítjuk a központunkban és a leányvállalatainknál. Többek között arra is építünk, hogy a vezetők és a munkatársak megértsék, hogy mit jelent minden egyes érintett számára a „nem tudatos elfogultság“. Segítséget adunk nekik, hogy aktívan szembesüljenek a témával, és hogy elgondolkodjanak a cselekvéseikről és a magatartásukról.

Milyen adottságokkal szolgálhatnak Önök?

A sokszínűség és szabad kibontakozás, a nemzetközi csere és az új ötletek és elgondolások támogatása teszik a Klüber Lubricationt innovatív munkáltatóvá. Elevenen tartjuk az értékek és egymás megbecsülését, egymástól és együtt tanulunk. Támogatjuk a sokszínűséget, az egyenjogúságot és az együttműködést. Minden egyes munkatársunkat megbecsüljük, erősítjük a képességeiket és egyéni karrierlehetőségeket biztosítunk. Az erős „mi“ érzésből és a pozitív vállalati kultúránkból profitálunk.

 

Most Önökön a sor: Milyen adottságokkal tudnak a Klüber Lubricationnek szolgálni? Mindegy, hogy partnerként vagy vevőként, beszállítóként vagy állást pályázóként: legyenek részei a vállalati kultúránknak! Ismerkedjenek meg velünk személyesen, beszéljenek velünk a kihívásaikról vagy pályázzanak meg egy állást nálunk! Az aktuális álláslehetőségeket és a pályázatok benyújtásának a feltételeit a Karrier weboldalunkon találják.

Örülünk a jelentkezéseknek – alakítsuk együtt a jövőt!

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.