A vegyi anyagok besorolása az ENSZ GHS szerint

Több mint 150 nemzet már 1992-ben megegyezett a veszélyes anyagok és keverékek egységes besorolásának és címkézésének „globálisan harmonizált rendszerében“ (GHS). Ennek a besorolási rendszernek a célja, hogy megvalósuljon a veszélyes anyagok és keverékek globálisan egységes kezelése.

 GHS vegyi anyagok regisztrálása

Ennek a rendszernek az alapja az ún. ENSZ GHS, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének az ajánlásait tartalmazza és amelyet az egyes államoknak kötelező érvénnyel be kell vezetniük. Az Európai Bizottság a GHS-t a CLP-rendelettel (1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról) vezette be és léptette hatályba 2009 januárjában.

A CLP-rendelet értelmében 2010 decemberétől az anyagok és 2015 júniusától a keverékek tekintetében kell a besorolásokra és címkézésekre vonatkozó követelményeket alkalmazni. Minden anyagot és keveréket veszélyességi osztályokhoz és veszélyességi kategóriákhoz rendelnek és azokat – megfelelő besorolás mellett – megfelelő címkével látják el.

 veszélyes anyagok címkézése

A cél, hogy az egységesített meghatározások és veszélyességi kritériumok segítségével el lehessen érni a veszélyes anyagok és keverékek globálisan egységes és következetes besorolását és címkézését.

A Klüber Lubrication szoros kapcsolatban áll a nyersanyag beszállítókkal, azért hogy aktuális információkat kapjon és elvégezze a termékeinek a korrekt besorolását.

A veszélyek egységes értelmezésén keresztül szükséges az anyagok és a keverékek alkalmazásának biztonságosságát megnövelni, az áruk globális áramlását megkönnyíteni és a következő jobbításokat végrehajtani:

  • az egységes kritériumoknak köszönhetően javított egészség- és környezetvédelem
  • a vegyi anyagok egyszerűbb menedzselése a minden ország számára egységes előírásoknak köszönhetően
  • A veszélyes anyag menedzsment és a veszélyes áru menedzsment közötti különbségek megszüntetése az áruszállításnál
  • Az címkézésre és a biztonsági adatlapokra vonatkozó országspecifikus előírások egységesítése

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.