A biztonság szempontjából releváns információk

Az, hogy a különféle anyagok az emberre és a környezetre lehetséges veszélyt jelentenek-e, sok esetben attól függ, hogy szabályszerűen alkalmazzák-e.

Safety Data Sheets and the labelling of chemicals

Ezért a Klüber Lubrication minden speciális kenőanyagára vonatkozóan a REACH, a CLP és a GHS jogszabályokban rögzített követelményeinek megfelelően átfogó biztonsági adatlapokon keresztül tájékoztatja a felhasználókat az alkalmazott anyagokkal való helyes bánásmódról.

A vegyi anyagokra vonatkozó jogi előírások fontos eleme a biztonsági adatlap. Részletes adatokat tartalmaznak a REACH megfelelőségre, valamint a különböző anyagok tulajdonságaira vonatkozóan. Ezen túlmenően leírják a lehetséges veszélyhelyzeteket és útmutatást adnak az anyagok kezeléséhez, tárolásához és szállításához, de a tűzvédelmi és a véletlenszerű kibocsátással kapcsolatos intézkedésekről is rendelkeznek.

2015. június 15-től a vegyipari biztonsági adatlapokat a CLP rendelet (CLP - Classification, Labelling and Packaging) előírásai szerint kell jelöléssel ellátni. Ez e besorolási rendszer Európában a GHS-t (globálisan harmonizált rendszer) alkalmazza a vegyi anyagok jelölésére és a veszélyes vegyi anyagok és keverékek világszerte egységes kezelését hivatott garantálni. A CLP-ben minden anyagot és keveréket veszélyességi osztályokba és kategóriákba rendelnek és azokat veszélyességi piktogrammal látják el. A CLP előírások a keverékek összetevő anyagainak más és részben részletesebb leírását követelik meg, mint az eddig érvényes előírások.

A biztonsági adatlapok megfelelnek a CLP/GHS standardoknak

Az európai piacra érvényes biztonsági adatlapjaink megfelelnek általánosságban a REACH és a CLP rendeletek követelményeinek. Az Európai Unión kívül a felhasználókat olyan biztonsági adatlapokkal tájékoztatjuk, amelyek megfelelnek a mindenkori célország GHD standardjának. 
 

A speciális kenőanyagaink biztonsági adatlapjait rendszeresen hozzáigazítjuk az aktuális jogállapothoz. Ezen túlmenően értesítjük a felhasználókat, amikor olyan új információhoz jutunk, amely hatással lehet a kenőanyagok kockázatmenedzsmentjére.

Az összetevő anyagokra és azok felhasználására vonatkozó új felismerések alkalmazásával dinamikusan fejlesztjük a biztonsági adatlapokat. Így a újabb változatok jó lehetőséget kínálnak a vevőinknek, hogy a kenőanyagok biztonságos alkalmazását ellenőrizzék és, hogy adott esetben a megfelelő kiigazításokat elvégezzék.

Kibővített biztonsági adatlap

Bizonyos előfeltételek mellett a biztonsági adatlapot a CLP (1272/2008/EK) rendelet szerint egy expozíciós értékeléssel ki kell egészíteni. Egy ilyen „kibővített biztonsági adatlapban“ kiegészítőleg közölni kell az anyag minden beazonosított felhasználására vonatkozó expozíciós forgatókönyveket és meg kell a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedéseket határozni. Az ECHA az olyan keverékre vonatkozóan, mint amelyek általában a kenőanyagok is, még nem hozott nyilvánosságra ezidáig kibővített biztonsági adatlapokat. Az új jogi előírásokat azonban az Anyagmegfelelőség menedzselésével foglakozó részlegünk (Material Compliance Management Organisation) haladéktalanul átülteti a gyakorlatba.

További információk és érdekes linkek

A REACH a biztonsági adatlapokkal követelményeit a REACH rendelet 31. cikkelye részletezi a II. melléklettel összefüggésben.

A biztonsági adatlappal kapcsolatos kérdésekre válaszokat itt talál

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.