Hírek

„Megváltoztatjuk a játékszabályokat”

2020. Május 12.

„Megváltoztatjuk a játékszabályokat”

Az energiafogyasztás és a széndioxid kibocsátás csökkentése olyan témák, amelyeket nem csak az egyéneknek és a politikai döntéshozóknak kell komolyan venniük, hanem a világ összes vállalkozásának is. Beszélgetést…

A szén-dioxid csökkentése olyan fontos téma, amely az egyes embereket az egész világon éppúgy érinti, mint a kormányokat és a vállalkozásokat. Milyen kezdeményezések vannak a fenntartható fejlődésre vonatkozóan?

A. Leis: Fontos megérteni, hogy a szén-dioxid kérdéskör közvetlen összefüggésben áll az energiafelhasználással. A szén-dioxid kibocsátásának a fő oka az energiafogyasztás.

Három lehetőség van arra, hogy egy fenntartható fejlődést megvalósítsunk. A legjobb minden bizonnyal az energiafelhasználás csökkentése. Egy további lehetőség a megújuló energiaforrásokban rejlik. A harmadik mód az energiahatékonyság növelése, azaz, hogy az azonos szintű energiafelhasználásból többet hozzunk ki. Avagy a másik oldalról megközelítve: termeljünk ugyanannyit, mint korábban, de kevesebb energia felhasználásával.

I. Ribeiro: Az energiahatékonyságnak van a legnagyobb jelentősége, hiszen a föld lakossága nő, és ezáltal az energia iránti szükséglet is. Ha nő az energiafelhasználás, nagyobb lesz a szén-dioxid-kibocsátás. Az egyik manapság elérendő cél, hogy azonos energiafelhasználás mellett csökkentsük a kibocsátást. De mivel az energia drága dolog, így az energiafelhasználás csökkentése is egy fontos téma. Mindkét célhoz leginkább úgy jutunk közelebb, ha az energiahatékonyságot növeljük. Alig elképzelhető az olyan fenntarthatósági program, amely nem szól az energiahatékonyságról. Ha tehát egy fenntarthatóbb jövőről beszélünk, akkor először is azon gondolkodjunk el, hogy hogyan tudjuk az energiát hatékonyabban felhasználni.

Európában éppen az ipar adja az energiafogyasztás felét. Van valamilyen szabályozás az energiahatékonyságra vonatkozóan?

I. Ribeiro: Európában sok cég rendelkezik az ISO 50001 energia irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal. Ez a szabvány kötelezi a vállalatokat, hogy folyamatosan javítsák az energiahatékonyságukat. A téma azonban az Európán kívüli országoknak is fontos – minden cég, amelynél látogatást tettem, energia magtakarítási mutatószámokkal dolgozik.

Hogyan tudják az egyes iparágazatok az energiahatékonyságot a munkafolyamataikban javítani?

A. Leis: Sokféle intézkedést lehet tenni: például a fűtési rendszerek átépítése vagy jobb sűrített levegős berendezések alkalmazása. De van egy különleges terület, amely minden iparágazatban közvetlen hatással bír, a kenőanyagok. Minden ágazatban használnak kenőanyagot. Minden gyárban vannak nagy berendezések, amelyek energiát fogyasztanak. Mivel a világon mindenhol szállítanak kenőanyagokat az iparvállalatoknak, így ezeknek nagy a hatása. Ez azt jelenti, hogy sokat lehet elérni rajtuk keresztül.

Pontosan hogyan tudnak a kenőanyagok a jobb energiahatékonysághoz hozzájárulni?

I. Ribeiro: A Klüber Lubrication a kiemelkedő tulajdonságú speciális kenőanyagok világszerte tevékeny szakértője. Ezeknek a nagy teljesítményű termékeknek alacsony a súrlódási együtható értéke, ami az energiafelhasználás optimalizálásában nagy szerepet játszik. Továbbá azáltal is kiemelkedünk a piaci versenytársaink közül, hogy a műszaki szakértőink a hatékonyság növekedést is mérik és így igazolni tudják a vevőink számára a költségmegtakarításokat. Az ilyen kézzel fogható eredmények nagyon fontosak a hitelesség, és javító intézkedések megvalósíthatósága szempontjából. Mi is a gazdaság részeként tevékenykedünk, a cégek számára pedig a jobb fenntarthatóságért tett erőfeszítések akkor lesznek vonzóak, ha azok eredményét mérni lehet és azok pénzügyi előnyöket jelentenek. Ezért például a brazíliai leányvállalatunk kifejlesztett egy handprint-eszközt, amellyel nemcsak a termékeink alkalmazásával elért energiafelhasználási és a szén-dioxid-kibocsátási megtakarításokat lehet mérni, hanem azokat a megtakarításokat is, amelyek a kisebb fuvarköltségekre és az optimális kenésnek köszönhető hosszabb karbantartási időközökre vezethetők vissza. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezt az eszközt nemzetközileg is elérhetővé tegyük. Én kenéstechnikai szakértőként abban látom a feladatomat, hogy az ilyen jellegű tudást megosszam, és a piacokat ennek megfelelően fejlesszem.

Mely ágazatoknál jelentkezik jelenleg a legnagyobb igény az energiahatékonyság optimalizálására?

I. Ribeiro: Jelenleg a legnagyobb igényt a nehéziparban látjuk, méghozzá a következő okok miatt: a nehéziparban találhatóak a legnagyobb energiafogyasztású vállalatok. Nekik vannak a legnagyobb gépeik, és ők használnak a legnagyobb mennyiségben kenőanyagokat. A kenőolajoknál találhatjuk a legnagyobb energiahatékonysági és ezáltal költségmegtakarítási potenciált.

A második tényező a szektor megítélése. A nehézipar sajnos a világ legnagyobb környezetszennyezőjének számít. Ezért ott van igény arra, hogy fenntartható megoldásokkal ezen a negatív megítélésen javítsanak.

Az imázs az élelmiszeripar számára is egy központi téma, hiszen ők közvetlen kapcsolatban állnak a végfelhasználókkal. Az olyan kérdések, mint az egészség vagy a higiénikus és környezetbarát gyártás közvetlenül kihatnak az élelmiszeripar és az italgyártás vállalatainak az imázsára.

De sok más területen is van optimalizálási potenciál. Ezeket egyenként kívánjuk feltérképezni.

Ha nem az ügyfelekre tekintünk, milyen szerepet játszik az energiahatékonyság és a fenntarthatóság a Klüber Lubrication-nél?

A. Leis: Természetesen dolgozni kell a saját footprintünkön, ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, amikor azt állítjuk, hogy „tudunk nektek segíteni” a fenntarthatóság kérdésében. Itt tehát jóhírünkről és a hitelességünkről van szó. Azaz, nem lehet úgy a handprintről beszélni, hogy a saját footprintünket figyelembe ne vegyük. A footprint kérdéskörben van néhány kezdeményezésünk, amelyekre büszkék lehetünk. Mi a mexikói és az indiai telephelyeinken fotóvoltaikus berendezéseket telepítettünk, hogy ilyen megújuló energiaforrásból lássuk el az áramszükségletünket. Néhány üzemnél zöld energiát kínáló szolgáltatóra váltottunk. Dolgozunk a termékpalettánkon is, a kevesebb veszélyes anyagot, és több megújuló alapanyagot tartalmazó termékekkel kívánjuk a saját termékeinket is fenntarthatóbbá tenni. És természetesen folyamatosan javítjuk a gyártási folyamatainkat a Freudenberg Csoport fenntarthatósági előírásainak megfelelően. Egy éppen idevágó információforrás a fenntarthatósági jelentésünk.

Hogyan fog fejlődni a jövőben az energiahatékonyság, és hogyan lehet az egyes ágazatokat átfogóan fenntarthatóbb a működésünk?

A. Leis:Nemzetközi Energiaügynökség éves piaci kitekintést tesz közzé. E jelentés forgatókönyve szerint az energia iránti szükséglet a következő években tovább fog nőni. Így az energiahatékonyságnak is nő a jelentősége.

I. Ribeiro: A jövőben az energiahatékonyság növekvő szerepet fog játszani az üzleti élet alakulásában. Minél több vállalat vesz részt az energiahatékonysági kezdeményezésekben, annál nagyobb hatással lesz majd ez a téma a gazdasági szereplők új generációjára.

Korábban – még a KlüberEnergy szolgáltatásunk előtt – alig volt számunkra, mint speciális kenőanyagok szolgáltatója elképzelhető, hogy több ezer liter kenőolajat értékesítünk a nagy hajtóművekhez, mivel a magas teljesítőképességű kenőanyagok jóval drágábbak, mint a konkurens termékek. Most azonban, az energiahatékonysági kezdeményezésünkkel nemcsak kiemelkedő minőségű termékeket kínálunk, hanem megnyitjuk a vevőink számára a fenntartható termelés és a költségmegtakarítások lehetőségét. Ezáltal számukra az előnyök jóval jelentősebbek, mint a költség. Így változtatjuk meg a játékszabályokat.


A. Leis: A fenntarthatóság kédésével komolyan kell foglalkoznunk. Minden apró személyes lépés fontos, de nekünk vállalatként nagy a társadalmi felelősségünk és potenciálunk abban, hogy a saját szűkebb területünkön kívül is hatást tudjunk generálni. Mi olyan szereplője vagyunk a gazdaságnak, amely minden iparágazathoz kapcsolódik. Ezért is az a küldetésünk, hogy jobb megoldásokat kínáljunk, és az ezekről szóló ismereteket minden ágazat számára elérhetővé tegyük. És akkor egy jó hír: mi már most olyan nagy teljesítőképességű kenőanyagokat kínálunk, amelyek felülmúlják a legtöbb ágazatban standardként használt ásványolaj-termékeket. Nincs ok arra, hogy még tovább várjunk – menjünk el a vevőkhöz és kínáljunk jobb kenőanyagokat!