Hírek

Fenntarthatóság mint a vállalati felelősség része

2017. Szeptember 01.

Fenntarthatóság mint a vállalati felelősség része

A Klüber Lubrication közzéteszi az első fenntarthatósági jelentését

A Klüber Lubrication mint a kifinomult, műszakilag komplex rendszerek kenésének szakértője olyan vállalati kultúrát képvisel, amely a termelés technológiai szempontjain kívül figyelembe veszi az abból származó, az emberre, a társadalomra és a Föld ökológiai rendszerére kifejtett hosszú távú hatásokat is. 

Az egyes funkcionális területek szakértői az értékláncolat minden pontján messzemenően figyelembe veszik a jövő trendjeit, a piac alakulását, a szabványokat és a jogszabályi előírásokat. Ez az ökológiai lábnyomunkat határozza meg (amit a „footprint” kifejezéssel jelölünk). Ide tartoznak a környezetre gyakorolt azon hatások, amelyek a nyersanyagok beszerzésével, feldolgozásával és leszállításával kapcsolatosak. Még fontosabbak azonban azok a pozitív hatások, amelyeket vevőink a termékeink alkalmazásával érhetnek el (ezeknek a megnevezésére a „handprint”, kézlenyomat kifejezést használjuk).