Hosszú távú védelem szélsőséges feltételek mellett

A szélturbinákat rendeltetésük szerint olyan helyeken telepítik, ahol szélsőséges környezeti feltételek mellett nagy és folyamatosan változó megterhelésnek vannak kitéve. A hajtóművek és a csapágyak ezért óriási terhelés alatt dolgoznak; a karbantartásuk jelentős költséggel jár és ezért csak nagyobb időközökben kerül sor rájuk. Ilyen háttér mellett komoly feladatot jelent, hogy garantálni lehessen a nyereséges áramtermeléshez szükséges zavartalan üzemelést. A szélerőművek üzemeltetőinek ezért olyan kenőanyagokra van szükségük, melyek megbízhatóan teszik a dolgukat, védik az alkatrészeket és a karbantartási időközök meghosszabbításához is mozgásteret kínálnak.

A szélturbinákhoz alkalmas kenőanyagok csak csekély beruházást jelentenek, viszont hatalmas előnnyel járnak. A tisztításra alkalmas zsírjainkkal a generátorok állásidejét akár 40 százalékkal is csökkenthetik. Karbantartási célokra egy univerzális kenőanyagot kínálunk, amely mindenféle csapágyhoz alkalmas. A nagy teljesítményű hajtóműolajaink nagy teherbíró képességükkel és az öregedéssel szembeni jó ellenálló képességükkel, valamint csekély súrlódással tűnnek ki. A tengelycsapágyakhoz, a forgószárnyak és a generátorok csapágyaihoz, valamint az azimutcsapágyakhoz további speciális zsírok állnak rendelkezésre.

A szélenergia előállításának a költsége központi teljesítménymutató

A szélenergiai ágazatban a villamosenergia-termelés egységköltsége (Levelized Cost of Electricity, LCoE) központi teljesítménymutatónak számít. Ez a mutató az aktuális áramelőállítás költségét jelenti úgy, hogy a számításnál a berendezés teljes élettartamát veszi figyelembe. Az LcoE ezenkívül annak a döntésnek is az alapját képezi, hogy megéri-e szélfarmot létesíteni vagy sem. Minél alacsonyabb az LcoE, annál versenyképesebb a szélből nyert energia a fosszilis energiahordozókkal szemben.

Az LcoE csökkentését nemcsak olcsó szélerőművek előállításával lehet elérni, hanem sokkal inkább nagyobb generátorok telepítésével, amelyek jelentősen nagyobb teljesítményt realizálnak. A legmodernebb technológiájú kenőanyagok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nehéz csapágyak ugyanolyan megbízhatóan és precízen járjanak, mint az elektromotorokban található kis csapágyak, és ezáltal javítják a szélenergia versenyképességét.

A szélturbinák élettartamának a megnövelése döntő fontosságú

A generátorokat többnyire 20 évig vagy tovább lehet üzemeltetni. Az üzemidő további 10 évvel történő meghosszabbítása is lehetséges. A berendezések üzemeltetői a folyamatos rendelkezésre álláson és a csökkentett beruházási költségeken keresztül mindjárt két szempontból is hasznot realizálhatnak. Ennek az előfeltételét jelentheti többek között a Klüber Lubrication megduplázott élettartamú speciális kenőanyagainak az alkalmazása.

A karbantartási időközöket így fél éves ciklusról egy éves ciklusra lehet meghosszabbítani. Ezáltal megfeleződnek a karbantartáshoz szükséges technikusok és az egyes telephelyek bejárásainak a számai – ezzel párhuzamosan megnő a generátorok üzemideje, ami jelentős hasznot jelent az offshore szélfarmoknak.

Az energia előállítási költségekről és a generátorok élettartamának meghosszabbításáról a következő linken találhatnak információt.

Nagy teljesítményű hajtóműolajok szélsőséges terhelésnek kitett zárt hajtóművekhez

Abban a mértékben, ahogy a szélturbinák nagyobbak lesznek, úgy nő a hajtómű elemeire eső terhelés is. A hagyományos olajoknál ez a teljesítő képességük határát jelentheti, ha például arról van szó, hogy a golyós csapágyakat védjék a súrlódási korrózióval szemben, megelőzzék a szürke foltosodást, ellenhatást fejtsenek ki a habképződéssel és a lerakódásokkal szemben vagy változatlan viszkozitást szavatoljanak.

A Klüber Lubrication felvállalta ezeket a kihívásokat és széles választékot fejlesztett ki olyan nagy teljesítményű hajtóműolajokból, amelyek képesek a szélerőművek hajtóműveiben fellépő erős terhelésnek is megfelelni. Az olajaink hosszú olajcsere intervallumokat tesznek lehetővé, csekély teljesítmény-veszteséget garantálnak és a berendezések nagyobb hasznosítását biztosítják, ami egy szélgenerátor üzemi élettartamára vetítve több ezer eurót jelenthet. Megbízhatóan gátolják a habképződést és védenek a szürke foltosodással szemben. Emellett nem tartalmaznak olyan adalékokat, amelyek elősegítenék a maradékanyagok képződését: az olajok csupán a szürke foltosodás, a berágódási kopás és a White Etching Cracks (WEC) elleni védelemhez szükséges adalékanyagokat tartalmaznak. A termék magas fokú nyírási stabilitása gondoskodik a változatlan viszkozitásról.

A mi innovációnk: egy univerzális kenőanyag mindenféle csapágyhoz

Az a körülmény, hogy sok csapágygyártó minden csapágytípushoz másféle kenőanyagot ír elő, a szélturbinák üzemeltetőinek – nem ritkán – túl nagy raktárkészlet fenntartását eredményezi. A Klüberplex BEM 41-141-gyel kifejlesztettünk a tengelycsapágyakhoz, a forgószárnyak és a generátorok csapágyaihoz, valamint az azimutcsapágyakhoz egy univerzális kenőzsírt, melynek a teljesítménye a standardizált összehasonlító tesztekben felülmúlta az összes többi résztvevő kenőanyagának a teljesítményét. Ezáltal a beszerzés, a szállítás logisztikája és a tárolás jelentősen leegyszerűsödik.

A Klüberplex BEM 41-141 teljesíti a csapágyak és szélturbinák gyártóinak és üzemeltetőinek a jelenlegi követelményeit, sőt felül is múlja ezeket. Ez a szélturbináknál kitűnő hamis brinelling tulajdonságot jelent. A kenőanyag széles hőmérséklet-tartománya, a központi kenőberendezésekben adott problémamentes pumpálhatóság és precíz adagolhatóság, valamint az egyenletes zsíreloszlás és az olajeresztés jelentős terjedelemben hozzájárul a szélturbina zavartalan üzemeléséhez.

A csapágy átmosása és tisztítása leállási idő nélkül

A turbinák csapágyaiban könnyen keletkezik lerakódás, aminek következtésen erősen felmelegedett környezetben fog járni a csapágy: ez általában azt jelenti, hogy a generátort le kell kapcsolni a hálózatról és széjjel kell szedni, hogy megjavíthassák. Itt a karbantartási költségekhez még az állásidő okozta veszteség is hozzáadódik.

A tisztításra alkalmas zsírjaink lehetővé teszik a csapágyak üzemelés közbeni tisztítását úgy, hogy a maradékanyagokat megsemmisítik és ezzel egyidejűleg gondoskodnak a hatékony kenésről, valamint a nagy fokú kopás- és korrózióvédelemről. Ezáltal a csapágy élettartama a karbantartás okozta állásidők egyidejű csökkenése mellett meghosszabbodik.

A holnap kenéstechnikai kihívásainak felderítése

A Klüber Lubrication a szélenergia hasznosítás területén alkalmazott berendezések olajainak és zsírjainak igen precíz elemzéseit végzi. Ezáltal abban a helyzetben vagyunk, hogy a vevőnknél alkalmazott kenőanyagot megfelelően elemezni tudjuk, és megmutathatjuk neki az így megállapított szennyeződéseket és a csapágyak nyilvánvaló kopását. Majd tanácsadással szolgálunk az optimális kenőanyag mennyiségére, a kenési időközökre és a kenési eljárásokra vonatkozóan. A még csak éppen keletkező károsodások időbeni felismerésével segítünk a vevőinknek a karbantartási költségeiket minimalizálni.

A szolgáltatásunk különleges értékét egyrészt a szélfarmokkal kapcsolatos széleskörű alkalmazásspecifikus tapasztalataink, másrészt a vizsgálati eredmények lelkiismeretes értékelése adják.

A speciális kenőanyagok hozzájárulnak a szállítási költségek és az azzal kapcsolatos károsanyag-kibocsátás csökkenéséhez

Mind az energia utáni kereslet, mind a szélenergia mint erőforrás megjelenése széjjeloszlik az egész világon. Az alacsony emissziójú logisztika a szélenergia számára kiegészítő lehetőségeket nyit meg. A Klüber Lubrication a föld legkülönbözőbb országaiban előállított termékei teljesítik a helyi jogi előírásokat és segítenek Önöknek, hogy szállítási költségeket is megtakaríthassanak, és a CO2-kibocsátásukat is csökkenthessék.

Elköteleztük magunkat a fenntartható erőforrások használata mellett

Tagjai vagyunk az ENSZ „Global Compact“ kezdeményezésének, a világ legnagyobb fenntarthatósági vállalati kezdeményezésének. Nem csak a forrásokat kímélő termelésre és a környezetvédelmi és munkabiztonsági szempontokra szorítkozunk, hanem ezeken túlmenően azon fáradozunk, hogy a termékeink fenntarthatóságát úgy a saját telephelyeinken, mint a vevőink telephelyein maximalizáljuk.

A környezetvédelmi stratégiánk egy további elemét képezik a biológiailag lebomló termékek, amelyek az aktuális környezetvédelmi követelményeket még túl is teljesítik.

Áttekintésként: a szélenergia előállításához szánt kenőanyagaink

  • Hatékonyság-növekedés és hosszabb használati idő a nagy teherhordó képességű és hőellenálló, valamint kisebb kopást eredményező kenőanyagokkal.
  • Jelentősen csökkentett üzemeltetési költségek és állásidő: a tisztításra alkalmas zsírjaink csökkentik a karbantartási költségeket és növelik a rendelkezésre állást.
  • Meghosszabbított karbantartási időközök és utánkenési ciklusok a speciális kenőanyagaink nyújtotta különleges kopásvédelemnek és azok teljesítménytartalékainak köszönhetően.
  • Laboratórium a kenőanyag-elemzéshez: mindent átfogó felszereltséggel és gazdag tapasztalatokkal az eredmények értékelésében.
  • Világviszonylatban gyártunk: Mivel a szélenergia előállításához szükséges kenőanyagok a Klüber Lubrication hét, a világon különböző pontjain lévő telephelyén folyik, így a termékeink rövid szállítási úton, csekély szállítási költséggel és csökkentett károsanyag kibocsátással állnak rendelkezésre.
  • Egyszerűsített logisztika: Az univerzális kenőzsírunkat mindenféle karbantartási célra lehet alkalmazni, aminek köszönhetően egyszerűbbé válik a készletezés és a szállítás.
  • Jobb fenntarthatóság: környezetkímélő kenőanyagok, amelyek biztos jövővel rendelkeznek, mivel túlteljesítik az aktuális környezetvédelmi előírásokat.
  • Több munkabiztonság: azzal a körülménnyel, hogy nem jut zsír a környezetbe, csökken azoknak a javítást végzőknek a csúszásveszélye, akik a magasban dolgoznak.
  • Minden követelmény teljesítése: Minden termékünk eleget tesz a helyben érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak.

Lépjen kapcsolatba velünk!

Örülünk az érdeklődésének!

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatainak a feldolgozásáról további információt az Adatvédelmi elvek ből kaphat.